ข้าพเจ้านางสาววิมล พูนยิ่งยง ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนมิถุนายน
การทำงานประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนพฤษภาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน  โดยผ่านการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนมิถุนายน

กิจกรรมในกิจกรรมU2T ก้าวต่อไปสู้ภัย โควิด-19ในพื้นที่ในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมในกิจกรรมรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดโควิด-19 ได้มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับวัคซีนในเรื่องของการฉีดวัคซีน เพราะในปัจจุบันได้รับข่าวสารถึงผลข้างเคียงของการฉีดมามากมายจนทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้าร่วมในการฉีดวัคซีน ดังนั้นเราต้องได้รับการช่วยเหลือจูงใจเพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมฉีดวัคซีนมากขึ้นและยังมีการเรียนรู้การผลิตเจลแอลกอฮอล์ด้วยตนเองเป็นขั้นตอนต่างๆอย่างเห็นได้ชัด สามารถสอบถามได้โดยตรง โดยเกิดจากความร่วมมือของผู้จ้างงานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บัณบัณฑิตจบใหม่และประชาชนรวมถึงคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนของผู้จ้างงานร่วมกับตัวแทนของหมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนา เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ทุกๆคนในหมู่บ้าน ผลผลิตที่ได้จากการทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ล้างมือ เริ่มตั้งแต่ขั้นการผลิตไปถึงขั้นบรรจุและการทำแพ็คเกจ จากนั้นนำไปจัดจ่ายให้ในจุดคัดกรองเข้าหมู่บ้านแต่ละจุดและไปอยู่ในจุดประจำการของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ในการทำกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนหมู่บ้านและผู้จ้างงานเป็นอย่างดี

   (ภาพที่ 1 กิจกรรมบรรยายการผลิตเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ

 

   (ภาพที่ 2 กิจกรรมนำเจลล์แอลกอฮอล์ไปยังจุดตรวจและจุดบริการในชุมชน)

 

กิจกรรมรุกครีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชน ในทางผู้จ้างงานและคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันไปทำบุญในวัดประจำตำบลที่ได้รับผิดชอบและนำเจลแอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือไปให้แก่ทางวัด เพราะวัดถือเป็นแหล่งศูนย์รวมของทุกคนในหมู่บ้านและได้ไปทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ของวัดให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้คนอยากเข้ามาทำบุญมากขึ้นและเกิดความเจริญในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านไปในอีกด้วย

   (ภาพที่ 3 กิจกรรมถวายแจลแอลกอฮอล์และรับพรจากพระ)

   (ภาพที่ 4 กิจกรรมทำความสะอาดหน้าสุสานหลวงปู่เย็น)

ในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยเล็กน้อยแต่เป็นการร่วมกิจกรรมร่วมกับท่านคณาจารย์และผู้จ้างงานที่อยู่ตำบลด้วยกันทุกคน ทำให้เราได้ผูกมิตรกันมากขึ้นเกิดทักษะในหลายๆอย่างเช่น ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการแบ่งปัน การใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้รับรอยยิ้มและความสุขเช่นกันค่ะ

อื่นๆ

เมนู