ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวสำราญ  จินดาศรี (บัณทิตจบใหม่)

เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19 ที่มีการระบาดในรอบที่ 3 พวกเราชาว U2T ที่ได้รับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ใน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกิจกรรมร่วมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมดังนี้

 

 

กิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน

 

 

กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด19

ได้มีการจัดทำ เจลล้างมือ,สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยตนเอง จัดขึ้นที่ศาลา SML หมู่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

การให้ความรู้ในการทำความสะอาดหน้ากากอนามัย

 

 

 

บอกมาตราการในการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดในการคอยสังเกตอาการในสถานกาณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19

 

 

 

 

การทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์                             

อุปกรณ์

  1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร
  2. น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 125.5 มิลลิลิตร
  3. กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร
  4. คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม
  5. ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม

วิธีทำ

 

 

1. ละลายผงคาร์โบพอลในน้ำต้มสุก คนจนเข้ากันดี จากนั้นตั้งพักไว้ ให้สารพองตัวเต็มที่

  1.   ค่อย ๆ เติมส่วนประกอบที่เหลือ โดยเริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อน แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดี

 3. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

 

 

 

กิจกรรมที่ 2: การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สถานที่ วันเจริญนิมิต บ้ายยายคำ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ :การทำความสะอาดห้องน้ำ,กวาดลานกุฏิหลวงพ่อ และ กวาดบริเวณวัด (วัดเจริญนิมิต บ้านยายคำ ม.2 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)

กิจกรรมที่ 3: จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้มีการแจกอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เจล อุปกรณ์ล้างมือ แมส ให้กับ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน

จัดหาและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เจล อุปกรณ์ล้างมือ แมส ) ให้กับหน่วยงานในชุมชน

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4:รณรงค์ร่วมมือร่วมใจพากันไปฉีดวัคซีน

 

ได้มีการให้ความรู้และบอกวิธีการเตรียมตัวก่อนจะไปฉีดวัคซีนว่ามีการเตรียมตัวอย่างไร เช่น การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ การงดดื่มแอลกอฮอล์

 

 

กิจกรรมที่ 5 :สร้าง safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด

 

ในชุมชนจะมีการวัดอุณหภูมิ และ ตรวตราผู้คนที่สัญจรเข้า – ออก ในชุมชนอย่างเคร่งครัดพวกเราชาว U2Tได้ลงพื้นที่ในการส่งเสริมและให้กำลังใจชาวบ้านและผู้นำชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองของแต่ละชุมชน

 

 

………………………..ขอขอบบคุณชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี………………………..

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู