ข้าพเจ้านางรัสรินทร์ นามพุทธไชยศิริ ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของเดือนเมษายน การทอผ้าในอดีตเป็นการทำกันในครัวเรือนเพื่อใช้เอง หรือทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานสังคมต่างๆและอยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน

          จากการลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ทำการทอผ้าในหมู่ 9 บ้านหนองเหล็ก ได้พูดคุยกับคุณยายประไพ ศิริรึก ยังคงมีอุปกรณ์ในการทอผ้าซึ่งจะทอในช่วงว่างงาน จึงได้เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เพื่อพัฒนาความรู้ การแปรรูปสิ่งทอให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพสิ่งทอ หรือทำงานอดิเรกด้านสิ่งทอ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจด้านสิ่งทอของตำบลถลุงเหล็ก ในระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564  เวลา08.00-17.30 น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 ตำบลถลุงเหล็ก

          ปัญหาและอุปสรรค ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19  ในช่วงนี้มีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้มีปัญหาหลายชุมชนเข้าพื้นที่ไม่ได้ อาจต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน ทั้งนี้กิจกรรมจึงยังอยู่ในการควมคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู