ข้าพเจ้านางรัสรินทร์ นามพุทธไชยศิริ ประเภทประชาชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาลัย

ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะตำบลถลุงเหล็กและแบ่งกลุ่มในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทอเสื่อกก

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 6 คน ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะประอบอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังจากเก็บเกี่ยว ก็จะมีเวลาว่างรวมกลุ่มทอเสื่อกกหรือไหลพบได้เกือบทุกหลังคาเรือนปลูกบริเวณสวนหลังบ้าน เป็นพืชที่เกิดขึ้นง่าย พอครบกำหนดต้นไหลที่สมบูรณ์จึงนำมาตัดและตากแดดประมาณ 4-5 วัน หลังจากนั้นนำมาย้อมสี จึงมาทอเป็นผืนและออกแบบลวดลายแบบง่ายๆ ส่วนมากมากชาวบ้านทอลายแบบธรรมดาทั่วไปแบบสีพื้น มีบางกลุ่มที่นำมาแปรรูปและจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านมีงบสนับสนุนจากทางจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามวิถีในชุมชนของท้องถิ่น

          อุปสรรค จากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ปัญหาที่เราได้พบ คือการนำไปจำหน่าย ณ สถานที่ต่างๆ ไม่เพียงพอและจัดหาตลาดรองรับค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเก็บไว้ที่บ้านใช้ในงานบุญบ้านและแจกเป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนบ้านที่มาเยือน และยังขาดผู้ที่สานต่อให้กับคนรุ่นหลัง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางรวมถึงการใช้โซเชียลเพื่อจำหน่ายสินค้าไม่ได้ตามที่ต้องการ

 

อื่นๆ

เมนู