ข้าพเจ้านางสาววิมล พูนยิ่งยง ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนกรกฎาคม
การทำงานประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนมิถุนายน วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน  โดยผ่านการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนกรกฎาคม

     ในเดือนนี้ได้ไปร่วมกิจกรรมในการอบรม เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลา2วัน 1 คืน โดยในการอบรม โดยการในอบรมวันแรกนั้นจะเป็นการอบรมโดยการฟังบรรยายและลงมือปฏิบัติ โดยได้วิทยากรมาจากทางศูนย์มีชัยนางรองในการให้ความรู้ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมเรื่องการจัดการบริหารน้ำดินและคนให้มีประโยชน์มากที่สุดในและในช่วงบ่ายได้ฟังบรรยายการอบรมเกี่ยวกับพืชเช่นการผสมดินการเพาะการย้ายการปลูกพืชในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบปลูกในเข่งปลูกแบบผักไฮโดรในน้ำนิ่ง การทำน้ำยาไล่แมลง การเลี้ยงไส้เดือนและยังมีการกล่าวถึงประโยชน์ของด้านต่าง ๆ เช่นประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือนจะมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการทำน้ำยาไล่แมลงจะมีอย่างไรบ้าง และมีการสาธิตการปลูกถั่วงอก การทำน้ำยาผสมเพื่อไล่แมลงส่วนผสมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงได้รับชมมีการสาธิตการปลูกพืชในตะกร้า เช่นปลูกต้นฝรั่งในตะกร้าอัตราส่วนของการผสมปุ๋ยผสมดินแกลบและส่วนต่าง ๆ ให้สัดส่วนที่เหมาะสมและยังมีการตอนมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดีเป็นการช่วยเหลือร่วมกันในการทำ และในช่วงเย็นของวันแรกจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์โดยในการฟังบรรยายนี้จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำการขายออนไลน์การสร้างเพจ และมีการแนะนำโปรแกรมตัดต่อรูปภาพที่เหมาะกับการขายสินค้าของเราหรือเคล็ดลับต่าง ๆ ในการโพสต์สินค้าการทำให้ยอดขายสูงขึ้นได้รวมถึงการบรรจุ บรรจุสินค้าจัดส่งให้แก่ผู้สนใจหรือลูกค้า

                      ภาพที่ 1 การเพาะถั่วงอก

       ภาพที่ 2 การปลูกฝรั่งในตะกร้า

                          ภาพที่ 3 การตอนมะละกอ

 

ในวันที่สองจะเป็นการลงพื้นที่ ณ Cactus Mania nursery ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นการเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งก็ไม้ดอกไม้ประดับนี้จะเป็นกระบองเพชรเป็นส่วนใหญ่และพืชประดับพืชไม้มงคล ในสถานที่นี้ในการเข้าชมจะมีดอกกระบองเพชรสวยงามในทุก ๆ บ้านเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่ได้ระดมการปลูกกระบองเพชรเพื่อจัดจำหน่ายถือเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนอีกด้วย มีการบรรยาย การดูแล การสอบถามถึงการขายจุดเริ่มต้นของการขายและปัญหาต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ได้พบมารวมถึงวิธีการแก้ไข การพูดให้กำลังใ จการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมถึงได้การสนับสนุนโดยการซื้อสินค้าจากสถานที่นั้นเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้นี้ไปในตัว

 

 

               ภาพที่ 4-6 ต้นกระบองเพชร

 

หลังจากการได้อบรมได้ลงมือทำเพาะปลูกถั่วงอก การฟังบรรยายปลูกพืชต่าง ๆ ได้เรียนรู้และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับนี้ได้มีการสรุปสิ่งที่ได้และมอบเกียรติบัตรเพื่อให้เป็นที่ระลึกว่าได้ผ่านการอบรมนี้แล้วในการอบรมครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงผู้ถูกจ้างของทางโครงการเท่านั้นแต่ได้มีการเชิญชาวบ้านเกษตรกรแม่บ้านทนายของชุมชนได้มาร่วมอบรมด้วยเช่นกัน ทำให้ได้เกิดการสานสัมพันธ์ไมตรีการผูกมิตรการได้รู้ร่วมกับผู้ใหญ่และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ว่าจ้างร่วมกันทำให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขร่วมกันมากขึ้นส่งผลให้งานในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้จากการอบรมนี้ยังช่วยส่งเสริมอาชีพ ช่วยพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้เข้าร่วมอีกด้วย

              ภาพที่ 7 รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม

อื่นๆ

เมนู