โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ การทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ที่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นครั้งนี้ เป็นการทำขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาว ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ข้าวแต๋นมีรสชาติที่อร่อยโดดเด่น คือ หวาน หอม กรอบและอร่อย สามารถใช้เป็นของว่างในการต้อนรับแขกในงานบุญเกือบทุกที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่ายและกรอบอร่อย การผลิตข้าวแต๋นเพื่อจำหน่ายแก่คนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และส่งไปขายทั่วประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่ครอบครัวและชุมชนได้ วิธีทำนำข้าวนึ่งมากดใส่พิมพ์แล้วเอามาตากแดดให้แห้ง นำไปทอด จากนั้นราดด้วยน้ำอ้อยแล้วนำมาบริโภค

                   
ขั้นตอนการผลิตข้าวแต๋น มีดังนี้
ส่วนผสม
1. ข้าวเหนียว 4 กก.
2. น้ำแตงโม 1 ลูก ปั่นเอาแต่น้ำกลองเมล็ดออก
3. น้ำตาลทราย 7 ขีด (เพิ่มหรือลดตามต้องการ)
4. เกลือ 1 ถุงเล็ก
5. งาดำหรืองาข้าว
6. น้ำมันพืช

วิธีทำ
1. นำข้าวเหนียวแช่น้ำ1คืน
2. นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก
3. พักให้ข้าวเหนียวเย็นก่อน
4. จากนั้นนำน้ำแตงโต,น้ำตาลทราย,เกลือและงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ
5. คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรม จนข้าวเหนียวติดกัน
6. เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้ว นำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ เช่น รูปทรงกลม สี่เหลี่ยม ให้สวยงาม
7. นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ2วัน
8. นำมาทอดในน้ำมันพืชที่เดือด ใช้ไฟกลาง
9. พักให้เย็น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

จากการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักการลงมือทำข้าวแต๋นด้วยตัวเอง การค้าขาย และขายแบบออนไลน์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างดี รวมถึงชาวบ้านของตำบลยายแย้มวัฒนา คณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา คณะทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในครั้งนี้สามารถทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู