ข้าพเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน

ได้รับมอบหมายในพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอ ใน ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 13-16 มีนาคม 2564

          ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอของ ต.ถลุงเหล็ก เพื่อรับทราบ ปัญหาและความต้องการของกลุ่มการผลิตผ้าทอตามที่สวนกลางกำหนด ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2564 เพื่อรับทราบ ปัญหาและความต้องการของคนในกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน ในการทำผ้าทอของ  ต.ถลุงเหล็กนี้ เมื่อก่อนมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นในแต่ละหมู่บ้านแล้วนำผลิตภัณฑ์มาแชร์กันแต่ทุกวันนี้มีการผลิตผ้าทอเริ่มน้อยลงเนื่องมาจากผู้ที่เคยร่วมกลุ่มต้องไปทำงานต่างถิ่นหรือไม่ก็ไปทำอาชีพหลักของครอบครัวจึงทำให้มีการรวมกลุ่มน้อยลงไม่มีเวลามานั่งทอมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพและว่างงาน ทำการทอผ้าอยู่บ้าน

          ส่วนมากจะทอไว้ใช้เองแจกลูกหลานญาตพี่น้อง ที่เหลือจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการ ส่วนมากลายที่ทำการทอนั้นจะเป็น ตีนแดงขอบแดง ลายมัดหมี่ เมื่อก่อนทำการมัดหมี่เองมีลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองย้อมสีเองแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำการเองแล้วอันเนื่องมาจากอายุมากขึ้นและสายตาไม่ดีเท่าที่ควรจึงได้ทำการสั้งซื้อจากแหล่งที่มีการจัดทำเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

          ในการลงพื้นที่สำรวจสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผ้าทอของ ต.ถลุงเหล็ก เป็นอย่างมากที่ให้ความรู้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าและทีมงานจึงทำให้งานสำเร็จในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู