ข้าพเจ้า นางรัสรินทร์ นามพุทธไชยศิริ ประเภทประชาชน

ในโครงการมาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม

          ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ (U2T) ซึ่งการลงพื้นที่ในตำบลถลุงเหล็ก ข้าพเจ้ารับชอบเก็บข้อมูลหมู่ที่ 1 บ้านถลุงเหล็ก โดยมีนายสุนัน ฉิมมาลี ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลลูกบ้านทั้งหมด 89 หลังคาเรือนโดยส่วนใหญ่อาชีพหลักของชาวบ้านคือเกษตร ทำนา,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์และปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง ในส่วนวัยรุ่นก็ออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและจะกลับมาในช่วงเทศกาล การลงพื้นที่สำรว จและเก็บข้อมูลครั้งนี้มี 10 หัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ที่พัก/โรงแรม
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

          *แหล่งท่องเที่ยว*คลองสวยน้ำใส คลองน้ำนี้จะอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของทุกปีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป

แต่ในช่วงฤดูร้อนคลองน้ำนี้ก็จะมีระดับน้ำลดน้อยลงตามธรรมชาติ

          *ร้านอาหารในท้องถิ่น* ร้านยายหนม ร้านนี้จะอยู่ในซอยหน้าวัดของหมู่บ้าน เมนูของร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยว,ราดหน้า,ผัดไท,ส้มตำ,สุกี้  เปิดร้านเวลา 10.00-16.00น. ของทุกวัน

          *อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น* ร้านทำขนมจีนยายแหม่ม ร้านนี้จะอยู่ขวามือก่อนถึงสี่แยกวัดบ้านถลุงเหล็ก ทำธุรกิจเล็กๆในครัวเรือน จะทำขนมจีนใหม่สดทุกวัน กิโลกรัมละ 25 บาท เบอร์โทรศัพท์( 098-4430168)ถ้าสั่งเยอะทางร้านยายเขาก็จะคิดราคาส่งให้จ้า

*พืชในท้องถิ่น* ต้นกระเจี๊ยบ

          *ภูมิปัญญาท้องถิ่น* เตาดินเผาถ่าน บริเวณซอยผู้ใหญ่บ้านเลี้ยวขวาตรงมาสุดซอยบ้านเลขที่ 107/1 ซึ่งนายนิยม เอื้อเฟื้อ เป็นข้าราชการครูบำนาญ  ได้เป็นผู้ผลิตเตาดินเผาถ่านในวิธีแบบโบราณ เนื่องจากตาท่านมีไม้และเศษไม้จำนวนมากประกอบกับบริเวณบ้านของตาอยู่ติดกับทุ่งนาอากาศปลอดโปร่งโล่ง จึงเกิดความคิดทำเชื้อเพลิงและถ่านใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ต่อมาตาท่านมีการจำหน่ายในร้านค้าและมีผู้สนใจมาซื้อในบ้านอีกด้วย

เนื่องด้วยช่วงนี้สถานการณ์ (COVID 19) ตอนนี้มีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด ซึ้งทางหมู่1มีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองการแพร่ระบาด ระดับหมู่บ้านโดยจัดเวรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 ในทุกวันค่ะ

ซึ่งในหัวข้อดังกล่าวจากการลงสำรวจในระบบมีบางหัวข้อที่ข้อมูลยังเก็บไม่ครบถ้วนและจะเก็บเพิ่มเติมในภายหลังค่ะ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู