ข้าพเจ้า นางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลถลุงเหล็ก  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน ตำบลถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลลง cbd.u2t.ac.th ซึ่งเป็นข้อมูลหลายด้านของชุมชน โดยทำการเก็บข้อมูลลงลิงค์

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยทำการเก็บข้อมูลเข้าสู่ลิงค์ cbd.u2t.ac.th โดยมีหัวข้อที่ต้องทำการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 , แหล่งท่องเที่ยว,  ที่พัก / โรงเเรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น , อาหารประจำถิ่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืชในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการลงสำรวจร้านอาหารในหมู่ 10 บ้านหนองเครือง พบว่ามีร้านอาหาร จำนวน 1 ร้าน ภายในร้านจะขายก๋วยเตี๋ยวและขนมไทย ลงพื้นที่สำรวจในหัวข้อแหล่งน้ำในท้องถิ่น พบว่าในพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองเครือ มีเเหล่งน้ำ 1 ที่ โดยคนในพื้นที่จะเรียกว่า สระหลวง  จากนั้นทำการสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อพืชท้องถิ่น พืชที่พบ ได้เเก่ ยางพารา มะเขือ มะนาว โดยพืชที่กล่าวไปข้างต้นนั้นพบได้ที่หมู่ 3 บ้านโนนศิลา  และ สัตว์ในท้องถิ่นที่พบ คือ วัว  อีกทั้งได้สำรวจข้อมูลในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งได้สอบถามข้อมูลจากคุณลุงสนั่น ทองคำ โดยคุณลุงได้ทำการปลูกพืชต่างๆ อาทิ เช่น ฟักทอง มะละกอ ข่า มะพร้าว และพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิด และมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา และทำพื้นที่สำหรับเลี้ยงหมูอีก 2 ตัว โดยเนื้อที่ที่ทำทั้งหมด 3 ไร่ นอกจากนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ดำเนินงานตำบลถลุงเหล็กจำนวน 2 คน ได้นัดกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าที่หมู่ 16 บ้านโนนสำราญ มีหมอยาประจำบ้าน ซึ่งหมอยามีความเชี่ยวชาญและรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพรต่างๆเป็นอย่างดี หมอยาท่านนี้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรในสถานที่ต่างๆหรือช่วงที่มีแขกมาศึกษาดูงานภายในหมู่บ้าน โดยให้ความรู้ด้านสมุนไพรอยู่บ่อยครั้ง

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้จากที่ต่างๆที่ลงสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการนำรากไม้ ต้นไม้ สมุนไพรมาต้มเป็นยาเพื่อใช้บรรเทาอาการจากโรคต่างๆ  รวมถึงวิธีการทำเกษตรจากเกษตรกรในท้องที่  และต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านทุกท่านที่ตอนรับเป็นอย่างดีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

อื่นๆ

เมนู