ข้าพเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเชิญชวนสมาชิกบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ทำงานอดิเรกที่มีความสนใจเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอในชุมชน ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2564

          ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจหรือผู้ที่ทำงานอดิเรกในชุมชนต.ถลุงเหล็กเพื่อเข้าอบรมโดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับบุคคลดังกล่าวในระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.30 น. ณ. ศาลาประชาคม ม.16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

          จากที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้ทราบว่ามีผู้สนใจที่จะร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เป็นจำนวนมากข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อื่นๆ

เมนู