นางสาวศิโรรัตน์  จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายตรวจเช็คเอกสารเก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือน ชุมชน และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

จากการทำงาน มีการประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนพฤษภาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงานและหาวิธีแก้ไขปัญหา ประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนพฤษภาคม  และลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือเกษตรกร ส่วนอาชีพรอง มีการทำหัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก เครื่องจักสาน  ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว สามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างให้แก่แม่บ้าน และผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี การทอผ้าถือว่าเป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจรองจากอาชีพหลัก จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา และได้ลงพื้นที่เพื่อไปวัดระดับน้ำจาก คลอง ห้วย วัดทั้ง 3 ระดับ เช้า เที่ยง เย็น และทำการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 เพื่อนำมากรอกข้อมูล และได้ทำการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับถ่ายทำวีดีโอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมวางแผนจัดทำวีดีโอ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทำวีดีโอนำเสนอตำบล

                   

  1. การเลี้ยงกบ

2. การเลี้ยงหนู

 

3. ลงพื้นที่วัดระดับน้ำทั้ง 3 ระดับ เช้า เที่ยง เย็น

4. ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น

 

ในการจัดทำวิดีโอรายงานประจำเดือนพฤษภาคม

-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่

-จัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทำวีดีโอนำเสนอตำบล

-เริ่มถ่ายทำวีดีโอกับทีมงาน ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถ่ายทำวีดีโอ

-ตัดต่อวีดีโอประจำเดือนพฤษภาคมร่วมกับทีมงาน

-ได้รับความร่วมมือทั้งกับทางทีมงานด้วยกันเอง และชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี

                     

เริ่มทำการถ่ายวีดีโอ

รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจและโอกาสมากมายจากการทำงาน ทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นรู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น มีพี่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นมิตร จริงใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี การทำงานเป็นระบบและการทำงานเป็นทีม สามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ดิฉันสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู