นางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา

จากการทำงาน มีการประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนมิถุนายน วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการทำงานและหาวิธีแก้ไขปัญหา ประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนมิถุนายน และได้ทำการลงพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดบ้านเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ให้ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสาร ทางโทรทัศน์ สื่อต่างๆ ตลอดเวลา จากการประชุมครั้งล่าสุดคณะทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ทำการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมลงมือปฏิบัติ โดยมีคณะทีมงาน และคณะอาจารย์ตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ทำการซื้ออุปกรณ์ มาทำเจลล้างมือ สเปรย์ เพื่อแจกชาวบ้าน หรือ ให้ตามด่านตรวจโควิด-19 ของตำบล จากนั้นได้มีการมาทำที่ศาลาหมู่บ้านย้ายแย้มวัฒนา และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านตำบลยายแย้ม เข้ารับฟังและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

                                     

 

                 

 

                     

 

หลังจากที่นำเจลล้างมือ และสเปรย์ไปแจกเสร็จ คณะทีมงาน คณะอาจารย์ ตำบลยายแย้มวัฒนา  ได้มีการไปถวายสังฆทานที่วัดเนื่องจากวันวิสาขบูชา และช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็น การล้างห้องน้ำ กวาดลานธรรม เก็บขยะ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

               

การทำงานเดือนนี้ ทำให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น มีพี่ มีเพื่อน ร่วมงานที่ดี เป็นมิตร จริงใจ และคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ได้ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี การทำงานเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม สามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ

อื่นๆ

เมนู