ข้าพเจ้า นางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับมอบหมายกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด week จาก สป อว. โดยทางอาจารย์ได้ประชุมออนไลน์กับกลุ่มทีมงานเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าควรมีกิจกรรมประเภทไหนและควรให้ความรู้อย่างไร พอได้หัวข้อจึงแบ่งกลุ่มทุกคนมีความรับผิดชอบต่อทีมตัวเอง หลังจากได้หัวข้อและหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้ว ก็กลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านยาง ตั้งแต่บรรจุแอลกอฮอล์ลงขวดคนบรรจุต้องสวมถุงมือและสวมหมวกเพื่อความถูกหลักอนามัย มีการเตรียมน้ำยาเพื่อพ่นฆ่าเชื้อ มีการจัดทำป้าย Safe Zone เขตปลอดภัย ป้ายแนวทางป้องกันโควิด -19 อีกทั้งยังบรรจุแมสลงถุงแบ่งเป็นจำนวนเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

เมื่อได้เริ่มจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และรณรงค์ให้คนออกมาฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน  และมีการสอนทำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งที่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นแมสหรือของใช้ชิ้นอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่า UVC BOX เมื่อสอนทำเสร็จก็ได้แจกให้ อสม ในตำบลบ้านยางได้นำกลับไปใช้และนำไปให้คนในหมู่บ้านได้ใช้อีกด้วย เพราะ อสม ตำบลบ้านยางค่อนข้างลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนบ่อย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสียงตามสายขับรถกระจายเสียงให้ความรู้คนในชุมชนออกมาฉีดวัคซีน วัคซีนที่มาจากรัฐบาลนั้นได้รับมาตรฐาน และรับรองมาเป็นที่เรียบร้อยจึงถือว่าปลอดภัยในการได้รับฉีดวัคซีน เพราะบางคนอาจมีความกลัวหรือความกังวลต่อการฉีดวัคซีน ทางทีมงานจึงมาให้ความรู้และให้ความเชื่อมั่นว่าวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ยังมีการแจกแมสให้กับผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านยางเพื่อนำไปแจกให้กับคนในชุมชนที่ยังไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อการใช้ ป้ายต่างๆที่ได้ทำมาได้นำไปติดตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง และน้ำยาที่เตรียมมาก็ได้ฉีดพ่นภายในโรงเรียนเป็นการไล่เชื้อโรคก่อนเปิดเทอมอีกด้วย และได้พ่นฆ่าเชื่อในวัดเพราะเป็นสถานที่ที่คนพบปะกันบ่อย เมื่อวันพระที่มาทำบุญ กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด week เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำออกมาได้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์กับสถานการณ์ช่วงนี้

อื่นๆ

เมนู