บทความประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
เขียนโดย นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง
ภาคประชาชน
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ในอดีตกาลนั้นบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟลูกสำคัญ คือ เขาอังคาร อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ที่มีกิจกรรมที่โดดเด่น จากการนำทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดเป็นกิจกรรมและสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นคือการนำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมฝ้ายผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบัน คือ “ ผ้า ภูอัคนี “ ที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีเป็นเอกลักษณ์ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดง แบบดินภูเขาไฟ
ผ้า ภูอัคนี ได้เริ่มผลิตสินค้า โดยการซื้อฝ้ายสำเร็จมาจากโรงงานหรือร้านค้า เพื่อมาย้อมและทอเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ ผ้าเมตร ผ้าพันคอ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ผ้าภูอัคนีได้มากขึ้น โดยได้มีการจัดอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งชายและหญิง กระเป๋า หมวก และพวงกุญแจที่ทำจากเศษผ้า
ทั้งยังสนับสนุนให้มีการนำสินค้าไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน , ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่อิมแพคเมืองทองธานี , ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ , ตลาดออนไลน์
แต่ชุมชนเจริญสุขยังไม่มีการดำเนินงานในช่วงต้นน้ำ ของผ้าภูอัคนี และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาทางผู้นำชุมชน ร่วมกับกลุ่มต่างๆในชุมชน กลุ่มปลูกป่า กลุ่มฝ้าย กลุ่มแม่บ้านอสม.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกฝ้ายในพื้นที่ว่างของชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของผ้าภูอัคนี และจะทำให้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

อื่นๆ

เมนู