ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนภายในและชุมชนภายนอก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นางสาวกุลณัฐ คำทอง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ED02

ข้าพเจ้านางสาวกุลณัฐ คำทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :   การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งดิฉันนางสาวกุลณัฐ คำทอง ได้เข้ารับเลือกให้เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้วันแรกคือวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครั้งที่3 โดยได้มีการให้คำแนะนำการทำงานคร่าวๆจากคณาจารย์ผู้ดูแลและรุ่นพี่ในโครงการเกี่ยวกับการใช้ระบบการลงเวลาเข้าออกงาน และรูปแบบลักษณะของการปฏิบัติงาน ปฐมนิเทศเบื้องต้น

เมื่อในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีการนัดประชุมเพื่อที่จะมอบหมายงาน ณ ห้องประชุมหลังสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการให้แนะนำตัวให้กับสมาชิกใหม่เพื่อที่จะทำความรู้จักกับอาจารย์ และพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในโครงการ ซึ่งในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งนี้คือการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อนี้จะอยู่ในหัวข้อแบบสอบถามข้อที่ 4 คือชุมชนภายในจะประกอบไปด้วย ชุมชน/วัด/แหล่งเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งในชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) และหัวข้อที่ 5 คือชุมชนภายนอกจะประกอบไปด้วย ชุมชน/แหล่งเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านค้าทางการเกษตรในตำบลบ้านยางเป็นอย่างดีซึ่งในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการราบรื่นและไม่มีปัญหาใดๆ

และต่อมาในวันที่ 16 กลุ่มพี่ๆในทีมได้มีการจัดอบรมการเขียนบทความและตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิก ในส่วนของการเขียนบทความให้กับสมาชิกใหม่ได้เข้าใจและรู้วิธีการเขียนบทความอย่างไรให้ตรงตามที่กำหนด

 

อื่นๆ

เมนู