1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การเรียนรู้การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและสังคมของลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การเรียนรู้การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและสังคมของลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้านายปรัชญา รจนัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

วันที่ 14 ตุลาคม ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และในเวลาต่อมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเรียนรู้การทำงานและเพื่อทราบรายละเอียดของการทำงาน และได้รับมอบหมายงานคือ การติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในชุมชนตำบลบ้านยาง

                                                 

ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันลงพื้นที่สำรวจโรงเรือนผลิตพริกแกง ณ บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงภายในตัวโรงเรือนให้มีความมาตรฐานและถูกหลักอนามัยพร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณรอบๆโรงเรือนให้มีความเป็นระเบียบและสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

       

 

อื่นๆ

เมนู