ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม ให้ลงพื้นสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมตามที่ทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลบ้านยาง ได้นัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้ แบ่งทีมลงพื้นที่สำรวจตามแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมดสิบเอ็ดกลุ่มเป้าหมาย ทีมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจกลุ่มชุมชนภายในชุมชนภายนอกพื้นที่ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งแนะนำสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้รู้จักกันภายในทีม

กลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามทำร้านค้าบริเวณภายในและบริเวณภายนอก ถึงปัญหาที่เกิดและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือผู้คนยังกลัวที่จะเข้ามาใช้บริการในร้าน เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีแพร่ระบาดในช่วงนี้ แนวทางแก้ปัญหาก็คือ ทางร้านมีมาตรการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการและยังมีการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัส สะดวก ปลอดภัยต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น

การปรับปรุงโรงเรือนในการผลิตพริกแกง ณ บ้านผักบุ้ง ทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่คุยกับผู้รับเหมา  ตกลงเรื่องการปรับปรุงโรงเรือนให้แล้วเสร็จตามที่ได้วางเเผนไว้

 

อื่นๆ

เมนู