ข้าพเจ้านางสาวษกามาศ โจนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน ณ หอประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการหมอบหมายหน้าที่ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ (U2T) ทั้ง 11 กลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่ 11 ภาคเอกชนในพื้นที่ ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์ประชาชนในตำบลบ้านยางคือ นายสำราญ คะชุนรัมย์ ทำอาชีพ ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้ก่อสร้างโรงเรือนในการผลิตพริกแกงของโครงการ จากการสัมภาษณ์พบว่าโครงการ (U2T) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาคเอกชนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยสามารถสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้

ภาคเอกชนในพื้นที่จึงได้รับการจ้างงาน จากการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสำเร็จในการทำงานเนื่องจากหน่วยงานเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะประชาชนจับตามองการสร้างโรงเรือนผลิตพริกแกง และหากการปรังปรุงโรงเรือนเสร็จสิ้นจะส่งผลให้มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนมากขึ้น เพราะจะเกิดรายได้จากการขายพริกแกง

ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือในการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตพริกแกง และกำหนดส่วนที่ต้องทำการปรับปรุงและซ่อมแซม โดยมีผลสรุปดังนี้

  1. โรงเรือนผลิตพริกแกง แบ่งได้ 3 ส่วน คือ ห้องซักล้าง ห้องแปรรูป และ ห้องบรรจุภัณฑ์ โดยกั้นห้องด้วยผนังเบา
  2. เพิ่มหลอดไฟ 2 ดวงในห้องแปรรูปและห้องบรรจุภัณฑ์ และฝาครบไฟกันแมลงกับไฟทุกดวง
  3. เพิ่มมุ้งลวดหน้าต่างทั้ง 2 บาน เพื่อป้องกันแมลง
  4. ปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคา
  5. เพิ่มซิงค์ล้างจาน
  6. เพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชั้นวางอุปกรณ์และวัตถุดิบ ฯลฯ

ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดการประชุมเพื่อเรียนรู้การทำงานสำหรับสมาชิกใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google Meet ในเวลา 16:00 โดยประเด็นการอบรมมีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1. การแนะนำการเขียนบทความ 2. การแนะนำการเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และ 3. การแนะนำการฝึกอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน โดยการอบรมในครั้งนี้ ส่งผลให้สมาชิกใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง

 

อื่นๆ

เมนู