1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01เชิญชวนชาวบ้านอบรมการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ่ง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำเดือนตุลาคม 2564

ED01เชิญชวนชาวบ้านอบรมการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ่ง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำเดือนตุลาคม 2564

        ข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน

เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

“สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ตำบลถลุงเหล็ก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์

          แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังมีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทำให้การลงพื้นที่ของข้าพเจ้าค่อนข้างลำบาก ในระหว่างนี้ข้าพเจ้าผู้ที่ปฏิบัติงาน U2t ต.ถลุงเหล็ก จึงต้องทำการทบทวนเนื้อหาที่ได้อบรมมาทั้ง 3 ทักษะระหว่างวันที่ 5-16 กันยายน 2564 แต่พอสถานการณ์ดีขึ้นข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นโดยการขอข้อมูลจาก นางสาว ศิริรัตน์ ซึ่งเป็นประธาน อสม. ประจำ ม.6 ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ยังไม่คลี่คลายทำให้ประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดเกิดความวิตกกังวลกลัวจะติดเชื้อโรคในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ จึงได้ย้ายกลับบ้านเกิด ซึ่งใน ม. 6 บ้านหนองเรือ มีผู้ที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดคือ นายบัวรอง ปูดวงรัมย์ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 18 ม. 6 บ้านหนองเรือ ต.ถลุงเหล็ก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ย้ายมาจากจังหวัด ฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แต่ต้องไปกักตัวที่ วัดบ้านหนองเหล็ก ก่อนเป็นเวลา 14 วัน เมื่อครบกำหนดได้ทำการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม ผลตรวจปกติจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน สาเหตุที่ย้ายกลับเนื่องจากรู้สึกกังวลกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดการกลับมาอยู่บ้านครั้งนี้ยังไม่ได้มีการวางแผนคิดจะทำอะไรต้องไปรับจ้างเขากินไปวันๆก่อน รอให้สถานการณ์ ดีขึ้นก่อนแต่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล

          ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของทีม U2t ต. ถลุงเหล็ก ได้มีการประชุมแบบออนไลน์ Google Meet เรื่องการเตรียมงานที่จะปฏิบัติ และวางแผนการจัดการอบรมในเดือนตุลาคม สมาชิก U2t ต. ถลุงเหล็ก ได้เข้าร่วมประชุมกันทุกคนและอาจารย์ได้แนะนำสมาชิกใหม่ที่เข้ามาช่วยงานในทีมอีก 5 คนโดยมีประชาชน 1 คน นักศึกษาจบใหม่ 2 คน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 2 คน

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดการอบรม มี 3 กิจกรรมคือ
1. อบรมทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน
2. อบรมการทำสวนสมุนไพร จะพาผู้เข้าอบรมไปดูสวนสมุนไพรที่บ้านแสงจันทร์ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์
3. อบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในตำบล ถลุงเหล็ก จะมีการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ้งเล่าเรื่องเกี่ยวกับของดีในชุมชน

          ทั้งนี้คณะอาจารย์ผู้ควบคุมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมU2t ต. ถลุงเหล็กลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านผู้ที่สนใจในกิจกรรมดังกล่าวได้เข้าร่วมอบรมกำนดการไว้ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2564 ในวันที่ 8 ตุลาคม2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2t. ทุกคนทำการประชุมร่วมกันผ่านไลน์กลุ่ม วางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมอบรมโดยมีการจัดแบ่งกลุ่มการลงพื้นที่ไปด้วยกันออกเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ม. 1, ม.6, ม.8 ม. 9 ม. 15
กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ ม.2, ม.3, ม. 5, ม. 7 ม.10 ม.11 ม.12 ม.16
กลุ่มที่ 3 ลงพื้นที่ ม. 4 ม. 13 ม.14
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ซึ่งข้าพเจ้าได้อยู่กับกลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิญชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้ได้พาเพื่อนสมาชิกทีมU2t คนใหม่ไปแนะนำด้วย จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ประธาน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี

         

          ลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันที่ 10 ตุลาคม 2564 จากการกรอกแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI ซึ้งแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) ข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ เป็นลูกจ้างใน U2T ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต. ถลุงเหล็ก อิ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ได้ปฎิบัติหน้าที่ใน ม. 6 บ้านหนองเรือ ต.ถลุงเหล็ก โดยการสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ประเมินศักยภาพตำบล พัฒนาสัมมนาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ยกระดับสินค้าให้ชุมนุม ก่อนการปฏิบัติงานข้าพเจ้าไม่มีรายได้แต่พอได้มาปฏิบัติงานในโครงการนี้ทำให้มีรายได้เดือนละ 9000 บาท ได้เอาไว้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ออมไว้บ้างบางส่วนและนำไปทำทุนเพิ่มเติม การปฏิบัติงานส่งผลให้ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ เกิดความรู้สึกมั่นใจในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ในชุมชน ทำให้สภาพความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาก

 

อื่นๆ

เมนู