ข้าพเจ้า นางสาวอมลธีรา แก่ประโคน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับประจำตำบล ประเภทนักศึกษา ได้เข้าร่วมการจัดอบรมถ่านชาโคลไร้ควัน พร้อมกับผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ โดยเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยวิธีการทำถ่านชาโคลไร้ควันและการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้

        

     
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่ 6 , 7 , 8 และ 9 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแผนงานที่วางไว้

                                                         

                           

คลิปวิดิโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู