1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแอปพิเคชั่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ED02 การพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแอปพิเคชั่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีการปฎิบัติงานโดยเริ่มจาก การประชุมออนไลน์ เพื่อวางแผน หารือ และมอบหน้าที่ให้แต่ละทีมและแต่ละบุคคล ในหัวข้อดังนี้ การอบรมการพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยว การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพิเคชั่น

           

 

การอบรมการพัฒนาเชิงปฎิบัติการด้านการนำเที่ยว ผู้บรรยาย นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดอบรมในวันที่ 26-27 ตุลาคม ในที่ 26 เป็นการเข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ก่อนที่เราจะเข้าไปลงพื้นที่ในวันที่ 27 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลบ้านยางของเราเอง และในวันที่ 27 นั่นเองเป็นการเข้าชมสถานที่จริง มีด้วยกันอยู่ 2 สถานที่ สถานที่แรก หมู่ที่ 12 บ้านง้าง มีคุณตาหอม หะทัยทาระ นักปราชญ์สมุนไพร ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน ในเรื่องสมุนไพร ยาต้ม รักษาโรคต่างๆและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ ซึ่งภายในห้องเก็บยาคุณตามียารักษาโรคเยอะมากค่ะ และการจำหน่ายมีทั้งแบบหน้าร้าน (ออฟไลน์)และ ออนไลน์ เพจเฟสบุ๊ค โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลเพจ แต่จะจำหน่ายได้ทางหน้าร้านเยอะมากกว่าเพราะลูกสาวคุณตาไม่ได้มีความรู้ทางการขายออนไลน์มากเท่าไหร่ทำให้จะสนใจที่หน้าร้านมากค่ะ ลูกค้ามีทั้งต่างจังหวัดและชาวบ้านในชุมชนเข้ามาซื้อไปทานเอง

และสถานที่ที่ 2 หมู่ที่ 15 เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เกษตรผสมผสานมีทั้งเลี้ยงปลา ของป่าตามฤดูกาล ทอผ้า ปลูกข้าว เป็นต้น ผู้ดูแลพื้นที่นี้คือ นายเชิด นกโยธิน เป็นผู้ให้ความรู้เราในวันนี้อีกด้วย นายเชิดเล่าว่า เดิมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รกล้าง ว่างเปล่า นายเชิดจนพัฒนา จนเป็นแหล่งเรียนรู้และน่าเข้ามาท่องเที่ยว ทุกๆอย่างในพื้นที่นี้นายเชิดพัฒนาจากการเรียนรู้และความถนัดของตนเอง ทั้งการหาของป่าไปจำหน่าย ทอผ้าเพื่อจำหน่าย ปลูกข้าวทั้งเอาไว้กินเองและจำหน่าย เป็นอีกแหล่งเรียนรู้และน่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆค่ะ

และในวันที่ 28-29 ตุลาคม ได้มีการจัดอบรม แนวทางการพัฒนาแอปพิเคชั่น บรรยายโดยอาจารย์ ศราวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิ์ขันธ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมาให้ความรู้ทั้ง 2 วันเต็ม เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพิเคชั่น เริ่มตั้งแต่หัวข้อการถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ การหาลองติจู ละติจูด หาพิกัด GPS ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู