ข้าพเจ้า นายจักรชัย แซ่เอี้ยว ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้จัดอบรมขึ้นตามโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ปัจจุบัน  ดังนี้

          โครงการอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน  นักสื่อ ความหมายท้องถิ่นเตรียมต้อนรับนักท้องเที่ยวตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ระหว่างวันที่  22 – 23  ตุลาคม  2564  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่  16  บ้านโนนสำราญ  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้  มีความเข้าใจและสามารถออกแบบเรื่องราวที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวที่จะสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  เกิดการจดจำและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาเที่ยวอีก  ผ่านกระบวนการสื่อความหมายที่เหมาะสม

                 โครงการอบรมการทำน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร  ในวันที่  24  ตุลาคม  2564  ณ  ศาลาประชาคมหมู่ที่ 16  บ้านโนนำราญ  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  น้ำมันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นมาตามธรรมชาติเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ  เช่นกลีบดอก  ผิวของผล  เกศร  ราก  เปลือกของลำต้นหรือยางที่ออกมา  น้ำมันมีลักษณะเป็นของเหลวไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนน้ำมันพืช  มีกลิ่นหอมระเหยง่ายเวลาที่ได้รับความร้อนอนุภาคเล็กๆ  ของน้ำมันหอมระเหยออกมาเป็นไอ  ทำให้เราได้กลิ่นหอม  น้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค  บรรเทาอาการอักเสบหรือลดบวม  คลายเครียด  หรือกระตุ้นให้สดชื้นน้ำมันหอมระเหยมีผลต่อร่างกายต่างๆ  มากมายแตกต่างตามแต่ละชนิดดังนี้

                        โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  พืชสมุนไพรไทยมีหลายชนิดหลายประเภทหลายแขนง  สมุนไพรอยู่คู่ครัวเรือนชุมชนไทยมาหลายปี  สำหรับคนบ้านนอกช่วง  40 – 60 ปี  ที่ผ่านมาผู้เฒ่าผู้แก่เคยใช้สมุนไพรในท้องถิ่นนำมาบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของคนในครอบครัวและชุมชน  คือ  ใบกระเพราใช้ความร้อนแรงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้  ในกระเพาะอาหาร  หอม  ขิง  ขา  ตระไคร้  มะนาว  มีประโยชน์ช่วยเพิ่มวิตามินซี  ใช้ในการปรุงในอาหารต้มยำต่างๆ  มีสรรพคุณช่วยในเรื่องเหน็บชาแก้ร้อนใน  พลูกับเหล้าขาวบดให้ละเอียดผสมช่วยแก้ผดผื่นและงูสวัด  ใบขี้เหล็กใช้ทำอาหาร  ทำยา  ว่านหางจระเข้ใช้ทาสมานแผล  ฟ้าทะลายโจร  กระชาย  ผู้คนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นพืชสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคโควิด 19  พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่คนรู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์  เป็นยาเพื่อทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นอาหารพื้นบ้าน  เครื่องดื่ม  เครื่องสำอางหรือประโยชน์อื่นๆ  ได้หลายอย่าง  ประโยชน์ที่ปรากฏชัดๆ ของสมุนไพร  เช่น  สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน  ให้ผลการรักษาได้ดีใก้ลเคียงกับยาแผนปัจจุบัน  และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่ายาแผนปัจจุบัน  สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู