1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางเเละเเนวทางการพัฒนาเเอปพลิเคชั่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางเเละเเนวทางการพัฒนาเเอปพลิเคชั่น ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงาน การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางเเละเเนวทางการพัฒนาเเอปพลิเคชั่น ในวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2564 โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet โดยในการประชุมอาจารย์ได้ชี้เเจงเเนวทางการอบรมเเละแบ่งทีมงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมจัดเตรียมเอกสารการอบรม โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 29 เดือนตุลาคม 2564 สถานที่จัดอบรมในวันที่ 26 28 29 จะเป็นศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนในวันที่ 27 จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจเเหล่งท่องเที่ยวตามหมู่บ้านในตำบลบ้านยาง หลังจากประชุมเสร็จทางทีมงานของกระผมได้ไปช่วยกันจัดเตรียมเอกสารในการอบรมเพื่อให้พร้อมเสร็จก่อนถึงวันอบรม

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในวันนี้ทางทีมงานได้เชิญคุณวริษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการมาเป็นวิทยากร เเละได้เชิญตัวเเทนอสม. ประจำหมู่บ้านมาเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 ท่าน โดยในการอบรมทางวิทยากรจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลบ้านยาง ว่ามีสถานที่ใดบ้าง เเละมีเเนวทางในการจัดการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง การอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมในวันแรกผ่านไปด้วยดี

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจเเหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยในช่วงเช้าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เเพทย์เเผนไทย หมู่ 12 บ้านง้างพัฒนา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อหอม หทัยทาระ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร ซึ่งคุณพ่อหอมเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ด้านยาสมุนไพรที่สามารถรักษาอาการป่วยต่างๆ ได้ เเละได้มีหน่วยงานราชการกลุ่มงานเเพทย์เเผนไทยเเละเเพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาตรวจเยี่ยม เเละมอบเกียรติบัตรให้เพื่อเป็นการรับรองยาสมุนไพรของคุณพ่อหอม ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เเละในช่วงบ่ายจะเป็นหมู่บ้านจัดการตัวเองบ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณเชิด นกโยทิน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเเบบผสมผสาน การทอผ้า การหาของป่า เเละเเนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านโคกเจริญ การลงพื้นที่สำรวจเเหล่งท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี จึงทำให้การลงพื้นที่ในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเเนวทางการพัฒนาเเอปพลิเคชั่น ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาเเอปพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลบ้านยาง โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จะเป็นการอบรมออกเเบบฐานข้อมูลเเอปพลิเคชั่น เเละในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะเป็นการสอนเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นเเละการตัดต่อวีดีโอ การอบรมทั้งสองวันนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เเละความเข้าใจในการใช้เเอปพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลเเหล่งท่องเที่ยว การถ่ายภาพเเหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการตัดต่อวีดีโอเเหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจเเก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในตำบลบ้านยางเเละทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเเหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง การอบรมทั้งสองวันได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมทั้งสองวันนี้ผ่านไปด้วยดี

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู