1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4.   ED02 การลงพื้นที่สำรวจเพื่อการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

  ED02 การลงพื้นที่สำรวจเพื่อการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การลงพื้นที่สำรวจเพื่อการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

       ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง  โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายลงทะเบียน ซึ่งมีการอบรมทั้งหมด 4 วัน โดยวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง บรรยายโดย นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และในวันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชัน  บรรยายโดย อาจารย์ศราวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางวัตถุประสงค์ในการอบรมก็เพื่อที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านยาง เสริมสร้างศักยภาพขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ สืบสานภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยในวันอบรมทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านยาง 2 แห่ง คือบ้านของคุณตาหอม หะทัยทาระ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านง้าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านเป็นหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งที่บ้านของท่านนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยที่หายากและท่านยังมีความเชี่ยวชาญในด้านรักษาโรคต่างๆอีกด้วย และอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวคือบ้านโคกเจริญหมู่ที่ 15 เป็นหมู่บ้านจักการตนเอง จุดเด่นของบ้านโคกเจริญคือเป็นที่ราบติดแนวเขตภูเขากระโดง มีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ของขึ้นชื่อก็จะเป็นอาหารป่าที่มีหลากหลายตามฤดูกาลซึ่งเป็นของดีที่หายากและยังมีโอมสเตย์ที่ทำให้เราใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อนกับครอบครัว

      การจัดอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิกเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้รู้ว่าในตำบลบ้านยางมีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและเพิ่มเวลาการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นและการทำแอปพลิกเคชันยังจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตำบลบ้านยางของเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู