ข้าพเจ้า นายพิสิษฐ์ พัชนี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก งานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้แก่ โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน / โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน / โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ และได้ทำการตัดต่อวิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชนจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 22-23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรม “การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้กับชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องงราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ. บ้านถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.00 -17.00 น. และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีกำหนดการและหัวข้อการแนะนำให้ความรู้ดังนี้
หัวข้อที่ 1. การเรียนรู้หมูบ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
หัวข้อที่ 2. Workshop การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
หัวข้อที่ 3. การบรรยาย
3.1 หัวข้อ”การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”
3.2 หัวข้อ”หลักการพูดเล่าเรื่อง”
หัวข้อที่ 4. ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีวิทยากรหลักเป็น อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ และ อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้
โดยข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมการอบรม และดูแลเรื่องระบบเสียงสื่อความรู้ต่าง ๆ ในการอบรม

โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564
คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ ได้จัดอบรมการส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านถลุงเหล็กหลังสถานการณ์โควิด เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-17.30 น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่เปิดให้ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนในช่วงเวลา 08.00-08.30 น. ได้มีพิธีเปิดการอบรม “การส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านถลุงเหล็กหลังสถานการณ์โควิด “โดยมีกำหนดการในการอบรมดังนี้
หัวข้อที่ 1 การให้ความรู้ในหัวข้อ เรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือน และประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร
หัวข้อที่ 2 ฝึกปฏิบัติการการทำน้ำมันไพล ขั้นตอนและวิธีการทำ นำไพลสดและขมิ้นชัน มาเป็นส่วนประกอบในการทำน้ำมัน เริ่มจากการล้างตัวสมุนไพรที่ได้จัดเตรียมใว้ นำมาหั่น โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือปฏิบัติ ภายในกลุ่มจะมีสมาชิก U2T และวิทยากรคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน หลังจากนั้น ได้ทำการใส่น้ำมันมะพร้าวและนำมันงา ลงไปในกระทะไฟฟ้าที่ได้จัดเตรียมเอาใว้ เคี้ยวให้น้ำมันร้อนได้ที่ แล้วนำสมุนไพรที่เตรียมเอาใว้ ใส่ลงไป ขนเบาๆ เพื่อทำการทอด หลังจากสมุนไพรได้ที่แล้วจึงนำออกมากรองแยกสมุนไพร เพื่อแยกเอาแต่เพียงน้ำมัน ต่อมานำน้ำมันที่ได้ลงกระทะอีกรอบเพื่อที่จะได้นำก้านพลูลงไปทอดในน้ำมัน ที่แยกจากสมุนไพรแล้ว หลังจากนั้น ให้นำผ้าขาวบางมากรองคัดแยกน้ำมันกับก้านพลูออก ทิ้งใว้ให้เย็น นำการบูธ พิมเสน และ เมนทอล ลงไป ขนให้ส่วนผสมละลายเข้ากัน นำส่วนผสมที่ได้ มาใส่บรรจุภัณฑ์ เป็นอันเสร็จและพร้อมใช้งาน สามารถรับชมวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการทำได้จากคลิป VDO ด้านล่าง มีนางอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฎิติบัติการกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้
โดยข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมการอบรม และดูแลเรื่องระบบเสียงสื่อความรู้ต่าง ๆ ในการอบรม

โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
เวลา 07.30-17.30 น. ทางคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมกิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน และความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เมื่อวันอังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) 07.30 น. คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำธีมชาวบ้านชุมชนบ้านถลุงเหล็กเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากพิธีเปิดการอบรมโครงการและกิจกรรม จะมีหัวข้อหลักๆ ในการอบรม ดังนี้
หัวข้อที่ 1. การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน
หัวข้อที่ 2. การบูรณาการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำในครัวเรือน
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ หลังจากพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.45-17.30 น. จะเป็นการ Workshop และเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมการอบรม และดูแลเรื่องระบบเสียงสื่อความรู้ต่าง ๆ ในการอบรม

 

โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่ภาพปฎิบัติตนในการป้องกันเชื้อ (COVID-19) และให้ความรู้ความสำคัญในการรณรงค์การฉีดวัคซีน (COVID-19) จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00-17.30 น. คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่ภาพปฎิบัติตนในการป้องกันเชื้อ (COVID-19) และให้ความรู้ความสำคัญในการรณรงค์การฉีดวัคซีน (COVID-19) ให้แก่ชาวบ้านผู้สูงอายุบ้านถลุงเหล็ก ณ. ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) หลังจากเปิดให้ผู้อบรมลงทะเบียนในเวลา 08.00-08.30 น. ต่อมาเป็นพิธีเปิดการอบรม การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฎิบัติตนในการป้องกันเชื้อ (COVID-19) และการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล ” การส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีกำหนดการและหัวข้อการแนะนำให้ความรู้ดังนี้
หัวข้อที่ 1. โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 2. การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 3. สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 4. การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หัวข้อที่ 5. ผู้สูงอายุสมองดี หัวข้อที่ 6. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก คุณ อรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนานการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำและความรู้ในครั้งนี้ และข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมการอบรม และดูแลเรื่องระบบเสียงสื่อความรู้ต่าง ๆ ในการอบรม

ต่อมาข้าพเจ้าได้ทำการตัดต่อวิดีโอ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เริ่มทำการตัดต่อในวันที่ 7 , 8 , 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และทำการเผยแพร่ลงบน Youtube ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) จัดการอบรมให้กับชาวบ้าน บ้านถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้คือ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงหลักการพูด การบรรยาย และลักษณะในการเล่าเรื่องราวออกมาได้อย่างสละสลวย น่าฟัง เข้าถึงง่าย 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนทัวร์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนทัวร์ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนตนเองในอนาคต  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนของตนเองผ่านเรื่องงราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านถลุงเหล็กหลังสถานการณ์ (COVID-19) 5. เพื่อให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 6. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน 7. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู