ข้าพเจ้านายจตุพร  ศรีแจ่ม  ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบทถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตลอดระยะเวลาเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้

การทำงานในเดือนนี้จะต่อเนื่องมาจากเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้แก่  กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนถลุงเหล็ก กิจกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายในวัดสำโรง และกิจกรรมแปรรูปสินค้าจากผ้า

วันที่ 19-20 พฤษจิกายน 2564 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนถลุงเหล็ก ณ วัดสำโรง เช่นมีการปัดกวาดสถานที่ จับผ้า และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม และยังได้ไปจัดสถานที่ในการทำกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่2ฐานด้วยกันได้แก่ฐานทำกระถาง และฐานผ้าไหม

 

วันที่ 21 พฤษจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเทียวในชุมชน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ฐาน  ได้แก่ ฐานทำกระถาง และฐานผ้าไหม ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ประจำการอยู่ฐานผ้าไหมพอเราได้พานักท่องเที่ยวพาทำกิจกรรม 2 ฐานนี้เสร็จแล้ว สถานที่ต่อไปที่เราจะไป คือ วัดสำโรง ซึ่งภายในวัดได้จัดกิจกรรมงานบุญกฐินพอดี ซึ่งมีบรรยากาศที่คลึกคลื่น น่าสนใจและสะท้อนชีวิตและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี หลังจากถึงบริเวณวัดแล้วทางทีมงานของเราได้จัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันไว้ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ เมนู สุดยอดอ้อย น้ำพริกปลาทุ หมกหน่อไม้และมีการเยี่ยมชมเลือกซื่อเลือกหาสินค้าในชุมชนที่ได้จัดทำเป็นซุ้มไว้ให้

วันที่ 3 พฤษจิกายน 2564 ได้มีการจัดสถานที่ในการจัดอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น

วันที่ 4 พฤษจิกายน 2564 มีการจัดอบรมพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น ซึ่งมี 5 หัวข้อต่อไปนี้

หัวข้อที่1 หลักการสำคัญในการออกแบบผ้าทอ โดยมีวิทยากรคือ นางอมรรัตน์  สุขจิตต์ และผู้ช่วย

หัวข้อที่2 เทคนิคการตัดเย็บผ้าทอ

หัวข้อที่3 การเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับสิ่งทอ

วันที่5 ธันวาคม 2564 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู