ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ สกุลทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนรายได้ของประชาชนในตำบลบ้านยาง โดยเริ่มแรกเป็นการลงพื้นที่สำรวจในแต่ละชุมชนว่ามีผลิตภัณฑ์ใด หรือสิ่งใดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำมาพัฒนา และต่อยอดได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่

สำรวจในตำบลบ้านยางมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผลิตพริกแกงสำหรับขายส่งอยู่ก่อนแล้ว ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีแนวคิดที่จะนำพริกแกงมาพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและถูกสุขอนามัย

โดยการจัดอบรมให้กับประชาชนที่สนใจในการหารายได้จากการทำพริกแกง  จนถึงการนำมาแปรรูป โดยการนำมาทำเป็นแบบก้อน และซอส เป็นการใช้เทคโนโลยี Food Technology ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการยืดอายุ

ทั้งนี้ในการผลิตพริกแกงทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักจากนั้นได้จัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง ให้ประชาชนที่สนใจเป็นผู้ผลิตพริกแกงออกจำหน่ายตามตลาดและในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ โดยมีทีมขายตามตลาดและตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ

 

อื่นๆ

เมนู