ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหารและเบรคต่างๆในส่วนของการอบรมวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2564
โดยในวันนั้นมีหัวข้อในการอบรมได้แก่การบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจและแนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชน และสังคมยอมรับ โดยได้รับการบรรยายโดยนางสาวรวิษฏา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

โดยเนื้อหาในการบรรยายจะกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่หลายคนได้ยินกันมานาน และได้สัมผัสกับวิสาหกิจชุมชนกันมาบ่อยครั้งแต่อาจจะไม่ได้สนใจ ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากจะกล่าวถึงคืองานสินค้า OTOP ที่หลายคนเคยได้ไปร่วมงานและได้ซื้อสิ้นค้ามาใช้บ้างแล้วตลอดจนเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยเริ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่โดยเริ่มขั้นพื้นฐานตั้งแต่การมีกินมีใช้การมีสังคมจนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

และในวันที่ 25 และ 26 เดือนพฤศจิกายน 2564ในหัวข้อเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงในหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน โดยคุณตาหอม  หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทยโดยมีการกล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านของคุณตาหอม และบอกถึงการปรุงยาในสมัยโบราณกล่าวถึงการตวงยาตามตำหรับยาโบราณและน้ำหนักของยาและสัดส่วนของตัวยาที่เป็นสิ่งสำคัญในการปรุงยา และยกตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่เราควรรู้จักและบอกตัวอย่างของพืชสมุนไพร เช่น ต้นครอบจักรวาล  สรรพคุณใช้ได้ทั้งต้นรากและเมล็ด แก้พิษใช้แก้ร้อนในโรคเรื้อนแผลบวมหนองแก้พิษทั้งปวงและขับปัสสาวะเป็นยาอายุวัฒนะใช่แก้บิดมูกเลือดในฝีฝักบัว เป็นต้น

และในวันถัดไปได้มีการอบรมกับอาจารย์ โดยทางผู้บรรยายได้บอกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำและบอกแต่ละชนิดแต่ละประเภทและได้รับหน้าที่ในการดูแลในส่วนของห้องแปรรูปของพริกแกงและซื้ออุปกรณ์ในการแปรรูปและได้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆตามงบที่โครงการได้จัดสรรและนำติดตั้งในห้องแปรรูป  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต .ชุลีพร บุ้งทอง และ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายการ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู