1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านายณัฐภัทร  ดีมาก เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงาน  โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet โดยอาจารย์ได้ชี้เเจงเเนวทางการอบรมเเละแบ่งทีมงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆโดยในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564  จะจัดอบรมโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง เเละในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 จะจัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน โดยสถานที่จัดอบรมจะเป็นศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  10 – 11 ธันวาคม 2564 การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ได้รับเเนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ เเละได้พาลงมือผลิตพริกเเกงตามมาตราฐานของการผลิตพริกเเกง  การอบรมทั้งสองวันผ่านไปด้วยดี

ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 การจัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมได้เรียนเชิญ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมเเนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนภายในตำบลบ้านยาง ผ่านเเอปพลิเคชั่นใน Googel Play Store การอบรมทั้งสองวันผ่านไปด้วยดี

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้นำผลิตภัณฑ์พริกเเกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง อีกทั้งมีการจัดจำหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราวอีกด้วย พริกแกงตรา “เซราะเยียง” เเละได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้าน และบุคคลที่นำไปทำกับข้าวในครัวเรือน

 

 

อื่นๆ

เมนู