1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนและการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนและการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนและการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดอบรม ณ หมู่16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ บรรยายโดย นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ซึ่งการอบรมจะทำให้เราเข้าใจถึงการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมให้กับชุมชนและสังคมยอบรับ และแนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่เน้นการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน

การอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน บรรยายโดย นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมการอบรมครั้งทำให้ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของคุณตาหอม หะทัยทาระ ว่าท่านเป็นหมอยาสมุนไพรได้อย่างไร  ได้รู้วิธีการปรุงยาสมัยโบราณ และได้รู้ว่าพืชที่อยู่ใกล้ตัวเราก็อาจเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนร่วมงานและขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู