ข้าพเจ้า นาย พิสิษฐ์ พัชนี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก งานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน โดยการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะปลอดเชื้อโควิด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าในสตอรี่แบรนด์ดิ้ง จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพโดยการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น และทำการตัดต่อวิดีโอประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ในวันพุธที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน ตำบลถลุงเหล็ก ณ วัดบ้านสำราญราษฎร์ – โนนสำราญ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดศาลาวัด กวาดลานวัด ความสะอาดในพื่นที่ต่างๆเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส( COVID-19 )โควิด 19 และชาวบ้านถลุงเหล็ก ได้มีการเตรียมการงานกฐิน ทางทีมงานU2T จึงได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการจัดสถานที่ พร้อมทั้งถวายหลอดไฟ เสาไฟ และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆให้กับวัดสำราญราษฏร์-โนนสำราญ กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าในสตอรี่แบรนด์ดิ้ง

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการเตรียมงานของทีมงาน U2T ในการจัดเตรียมสถานที่ตั้งบูธเตรียมฐานต่างๆ สถานที่รับประทานอาหาร และตลาดจำลอง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ในชุมชน ณ.วัดสำโรง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และในส่วนของวันเสาร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการทดลองเส้นทางการเดินทาง เพื่อจับเวลา เช็คความพร้อมของยานพาหนะ และทดสอบฐานของแต่ละฐานเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไม่ให้มีข้อผิดพลาดในวันจัดงานจริง ให้กำหนดการเป็นไปตามแผนที่วางใว้ได้อย่างราบรื่น

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 09.20 น.ทางทีมงาน U2T ได้ทำการรอรับนักท่องเที่ยว นำโดย รองอธิการบดี คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 เพื่อนำนักท่องเที่ยวไปยังฐานต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะนำพานักท่องเที่ยงเดินทางไปยังฐานแรก คือ ฐานการทำกระถาง ซึ่งเป็นฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องการทำกระถาง ฐานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองการทำกระถางด้วยตัวเอง
ฐานที่ 2 คือฐานทอผ้าไหม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมขั้นตอนการทอผ้าไหม และรับชมขั้นตอนการย้อมสีผ้า นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสินค้าผ้าทอในท้องถิ่นที่ทำมาจากผ้าที่ชาวบ้านทอมาจากผ้าไหมเช่น เสื้อ ผ้าถุง ผ้าพันคอ ให้นักท่องเที่ยวได้ทำการรับชมอีกด้วย
หลังจากนั้น จึงได้ทำการเดินทางไปฐานที่ 3 ทางทีมงานได้นำนักท่องเที่อวเดินทางไปยังวัดบ้านสำโรง ต.ถลุงเหล็ก เข้าไปสักการะพระประจำวัด บ้านสำโรง ต่อมาจะเป็นการเดินชมตลาดจำลองที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวบ้านคนในชุมชนนำสินค้าต่างๆ มาทำการนำเสนอขาย เช่น เสื่อกก ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอท้องถิ่น ผ้าพื้นเมือง น้ำอ้อย ข้าวแต๋น และไม้ประดับ ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถซื้อกลับไปได้ หลังจากนั้นทางทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอาหารในท้องถิ่น เช่น ผัดยอดอ้อย ส้มตำ แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ น้ำพริกปลาทูผักสด ห่อหมกหน่อไม้ใส่หมู ปูนานึ่ง ปลาส้มทอด น้ำใบเตย และผลไม้คือ ฝรั่งสด ที่ชาวบ้านปลูกเอง หลังการนั้นจะเป็นการสรุปและการฟังคำติชมและคำแนะนำจากนักท่องเที่ยวเพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ ทำการออกแบบโปสเตอร์ติดตามตามบูธภายในตลาดจำลอง และทำการถ่ายภาพ วิดีโอกิจกรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการอบรม

ในวันเสาร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 08.00-08.30 น.ผู้เข้าอบรมถึงสถานที่จัดอบรมและได้ลงทะเบียน ต่อมาเวลา08.30-09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอทอดถิ่น เป็นการอบรมการพัฒนาอาชีพโดยการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น เป็นการนำเอาผ้าทอท้องถิ่นมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในการอบรมครั้งนี้ ได้ทำการอบรม ณ.ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรถรับส่งให้กับผู้เข้าอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์คือเองโดยการใช้จักรเย็บผ้า และมีหัวข้อในการอบรมทั้งหมดดังนี้
1.หลักสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2.เทคนิคการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น
3.การเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งทอ
4.กระบวนการสร้างผ้าทอท้องถิ่น
โดยได้รับเกียรติจาก คุณอมรรัตน์ สุขจิตต์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น.เปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน ต่อมาเป็นการอบรมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่ม โดยให้ผู้อบรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติการออกแบบและตัดเย็บผ้าทอโดยเริ่มจากการรีดผ้าเขาม้าและผ้ากาวให้ติดกัน โดยวิทยากรจะเเจกแบบเสื้อ กระเป๋าใบใหญ่ และกระเป๋าใบเล็กให้แก่ผู้ที่มาอบรมได้ตัดเย็บตามขั้นตอนที่ได้อบรมมาในวันที่ 4 ในทุกขั้นตอนจะมีท่านวิทยากรและสมาชิกทีม U2Tคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถนำความรู้ สิ่งที่ได้อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนต่อไปได้

มาเริ่มทำการตัดต่อในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และทำการตัดต่อเสร็จสิ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการเก็บภาพ และวิดีโอกิจกรรมเพื่อนำมาตัดต่อ และทำการอัปโหลดลง U2TBRU channel ตัวอย่างในการนำเสนอผลงานวีดีโอจะอยู่ด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) จัดการอบรมให้กับชาวบ้าน บ้านถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ สิ่งที่ได้อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนต่อไปได้

อื่นๆ

เมนู