1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การอบรมปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

การอบรมปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนธันวาคม ให้จัดการอบรมปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และ การลงมือทำความดีให้สังคมและชุมชนยอมรับ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ทางผู้ปฏิบัติงานได้เชิญนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และ การลงมือทำความดีให้สังคมและชุมชนยอมรับ โดยส่วนมากคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำรูปแบบการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร มาเป็นหลักในการทำให้การบริหารงานการจัดการ และการควบคุมดูแลเป็นไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ต้องดำรงค์อยู่บนความมีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจให้สังคมและชุมชนยอมรับ

วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเอง หรือชาวต่างชาติก็ตาม เพราะความอร่อย กลมกล่อม และความเผ็ดร้อนของพริกแกงที่ใส่ลงไป ทำให้อาหารที่มีส่วนผสมของพริกแกงนั้น มีรสชาติเฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นให้กับอาหารนั้น ๆ อีกทั้งพริกแกง ก็ถือได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องเทศ และสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณทางยามากมาย และทางผู้ปฏิบัติได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณลุงหอม หะทัยทาระ ที่เชี่ยวชาญด้านยาสมุไพรในการรักษาโรคต่างๆ มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

อื่นๆ

เมนู