ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่สิบเอ็ดในการทำงาน ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม U2T-SROI ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

ในเดือนธันวาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้อบรมการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางและการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการอบรมการทำน้ำหมักในครั้งนี้ก็ได้เชิญชวนชาวบ้านที่สนใจที่อยากจะเข้าอบรมในเรื่องนี้เหมือนกับทุกครั้ง ซึ่งวัสดุในการหมักคือผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลหรือในท้องตลาดในตำบลถาวร ได้แก่ มะขามหวาน  มะม่วงหาวมะนาวโห่  องุ่น ส้ม แตงโม กล้วย เป็นต้น ต้องมีความสุกพอดี มีกลิ่นหอม มีสีที่น่ารับประทาน ไม่เน่าเสีย และได้วิทยากรมาสอนกับเตรียมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในประโยชน์ของเครื่องดื่มจากการหมักจะช่วยกระตุ้นหมุนเวียนโลหิต เรียกน้ำย่อยก่อนมื้ออาหาร การหมักเป็นกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลที่มีในน้ำหมักให้เป็นเอทธิลแอลกอฮอล์  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยยีสต์จะทำการแบ่งเซลล์ให้มีปริมาณมากที่สุด และช่วงของการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ โดยจะต้องมีจุกปิดถังหมักชนิดพิเศษ ไม่ให้อากาศเข้า แต่สามารถปล่อยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหมักได้ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 3-7 วัน อุณหภูมิห้องหรือที่มีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย จากนั้นนำมาชิมและสูดดมกลิ่น

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ยากไร้ พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ยากไร้จำนวนมาก โดยวิธีความลำบากในการใช้ชีวิตแตกต่างกันตามสถานภาพและสภาวะสังคมที่พบเจอส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้จะไม่ค่อยมั่นคง แข็งแรง  และมีรายได้ค่อนข้างน้อย รวมถึงค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมาก และบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่บางส่วนได้รับการช่วยเหลือที่ไม่เข้าถึง เนื่องจากขาดการการเข้าถึงของเทคโนโลยีในการติดต่อหรือทำการลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ต่างๆไม่ได้

จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำงานที่ถาวรมาเป็นเวลา 11 เดือนนี้ก็มีความสุขมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งเดินทางมาถึงการปฎิบัติงานในเดือนสุดท้าย ขอขอบคุณทุกคนทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และทีมงานของตำบลถาวรที่ได้มอบประสบการณ์ๆให้กับข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆด้าน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู