ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่สิบเอ็ดในการทำงาน ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม U2T-SROI ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้เชิญชวนชาวบ้านในตำบลถาวรที่สนใจในเรื่องในการขายสินค้าออนไลน์ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเริ่มต้นขายสินค้าในโลกออนไลน์ โดยมีการบรรยายความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ทั้งเรื่อง ข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่เราควรที่จะระมัดระวังในการขายของออนไลน์ รวมไปถึงเรื่องทางกฎหมายที่คนจะขายของออนไลน์ควรที่จะรู้ไว้ การวางแผนที่การคำนวณต้นทุนและกำไร ซึ่งการผลการตอบรับของชาวบ้านที่มาร่วมการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีและหวังว่าชาวบ้านจะนำไปต่อยอดในการที่พัฒนาตำบลถาวรต่อไป

 

ต่อช่วงบ่าย ทีมงานทุกคนได้ส่งมอบโลโก้และแอปพลิเคชั่นที่ได้ออกแบบของตำบลถาวรให้กับคณะนายกรัฐมนตรีที่หอประชุมของเทศบาลตำบลถาวร แล้วได้รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับและสังคมรายตตำบลแบบบูรณาการของตำบลถาวรว่าได้ทำอะไรมาตลอด 11 เดือนที่ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลถาวร ซึ่งแอปพลิเคชั่น THAWON ถาวร ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก PLAY STORE เป็นแอปที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทาง และของดี ในตำบลถาวร ซึ่งทีมงานU2Tได้รับข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จับพิกัด และถ่ายภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นยังคงต้องอัพเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวกับตำบลถาวร จึงมอบแอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ให้กับเทศบาลตำบลถาวรดูแลร่วมกับทีมงานU2T เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆที่ถูกต้องในตำบลถาวรให้กับผู้ที่สนใจมาเที่ยวในตำบลถาวรต่อไป

 

จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำงานที่ถาวรมาเป็นเวลา 11 เดือนนี้ก็มีความสุขมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งเดินทางมาถึงการปฎิบัติงานในเดือนสุดท้าย ขอขอบคุณทุกคนทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และทีมงานของตำบลถาวรที่ได้มอบประสบการณ์ๆให้กับข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆด้าน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู