ข้าพเจ้านางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบาลแบบบูรณาการ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมบริหาร PM2.5 ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว จุลินทรีย์จาวปลวก เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งยังเป็นจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นาน เมื่อนั้นเราก็จะได้จุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์ เนื่องจากในจาวปลวกนั้นมีแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Bacillus sereus SPt245 ที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก และช่วยลดความรุนแรงของโรคที่ระบบราก ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่า,รากขาว,รากปม ซึ่งทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลดี

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้เชิญชวนชาวบ้านในตำบลถาวรที่สนใจในเรื่องในการขายสินค้าออนไลน์ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเริ่มต้นขายสินค้าในโลกออนไลน์ โดยมีการบรรยายความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ทั้งเรื่อง ข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่เราควรที่จะระมัดระวังในการขายของออนไลน์ ได้ความรู้เกี่ยวกับการขายของแบบหลากหลายช่องทางได้แก่ Lazada shopee เพจเฟซบุ๊ค ไลน์เป็นต้น สรุปยอดขายแต่ละเดือนขายยังไงให้ขายดีควรคำนวณทุนและกำไรให้แม่นยำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน

และช่วงบ่ายข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลถาวรเพื่อส่งมอบโลโก้และแอปพลิเคชั่นที่ได้ออกแบบของตำบลถาวรให้กับคณะนายกรัฐมนตรีที่หอประชุมของเทศบาลตำบลถาวร แล้วได้รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับและสังคมรายตตำบลแบบบูรณาการของตำบลถาวรว่าได้ทำอะไรมาตลอด 11 เดือนที่ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลถาวร ซึ่งแอปพลิเคชั่น THAWON ถาวร ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก PLAY STORE เป็นแอปที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทาง และของดี ในตำบลถาวร ซึ่งทีมงานU2Tได้รับข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู