1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการจัดการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการจัดการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

    • มโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการจัดการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง โดยนางสาวกุลณัฐ คำทอง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ED02

ข้าพเจ้านางสาวกุลณัฐ คำทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทางทีมงานได้มีการนัดประชุมเพื่อทำการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดอบรมโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการจัดอบรมการจัดการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนโดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 10-11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 และวันที่ 12-13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 สถานที่ในการจัดอบรมคือศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และการประชุมในครั้งนี้ตัวดิฉันเองได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของฝ่ายปฏิคมหรือดูแลเรื่องของอาหาร เบรก ต่างๆภายในงานให้กับผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้

วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการทำพริกแกงเพื่อนำมาบรรจุภัณฑ์เพื่อออกจำหน่าย ณ ตึก 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดิฉันเองได้เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆโดยในครั้งโดยมี ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ควบคุมในการผลิตพริกแกงเพื่อบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้

ในวันที่ 10-11  เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นการจัดอบรมโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงโดยได้รับเกียรติจากคณะ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ให้กับคนในชุมชนในเรื่องการการผลิตพริกแกงและการบรรจุภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนมีการสาธิตขั้นตอนต่างๆให้คนในชุมชนได้ทราบวิธีการทำพริกแกงจนถึงการบรรจุภัณฑ์พริกแกงเป็นอย่างไรและการเก็บรักษาพริกแกงให้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานซึ่งคนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ 12-13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นการจัดอบรมการจัดการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทั้งสองท่านเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นการอบรมในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลบ้านยางผ่านแอปพลิเคชั่น Googel Play Store โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะใช้เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลบ้านยางทั้งเส้นทาง ประวัติของสถานที่นั้นๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชั่นนี้ได้ทราบข้อมูลอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนี้แต่แอปพลิเคชั่นจะสามารถใช้ได้แค่ระบบแอนดรอยด์เท่านั้น และหลังจากการอบรมการจัดการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนทางอาจารย์ได้แบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติบัติงานในการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลบ้านยางลงในแอปพลิเคชั่นนี้ตัวดิฉันเองได้รับมอาบหมายให้ลงพื้นที่ในการจัดหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสรุปให้ทีมลงในแอปพลิเคชั่น Googel Play Store

วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีการลงพื้นที่พร้อมผู้ปฏิบัติงานในทีมเพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงในแอปพลิชั่น Googel Play Store

วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  ได้ลงพื้นที่ในส่วนของการนำพริกแกงเพื่อนำมาโปรโมทสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์พริกแกงบ้านยาง ณ ถนนคนเดินเซราะกราว ตัวดิฉันเองได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆขนย้ายของเพื่อเตรียมความพร้อมในการโปรโมทพริกแกงในครั้งนี้โดยมีพริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวาน และได้รับการตอบรับจากผู้คนที่ที่มาเดินถนนคนเดินเซราะกราวเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู