ข้าพเจ้านางสาวชบาภร นิลพันธุ์ ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

กิจกรรมแปรรูปข้าวเหนียวภูไปรบัดเป็นข้าวแตนภูไปรบัด ตลอดระยะเวลา 2 วันของเราในสัปดาห์นี้ พวกเราได้ดึงศักยภาพของปราชญ์ชุมชนรอบข้าง มาใช้ในการพัฒนาวัตถุดิบในชุมชนของเรา นั่นก็คือข้าวเหนียวภูไปรบัด ที่ปลูกจากดินภูเขาไฟภูไปรบัด และภูเขาไฟพนมรุ้ง ทำให้ข้าวเหนียวของตำบลยายแย้มวัฒนา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความหอม นุ่ม ซึ่งข้าวเหนียวเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศ และเป็นอาหารหลักของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นอกจากการบริโภคโดยตรงแล้วยังมีการนำข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยว พวกเราทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนาจึงร่วมกันจัดกิจกรรมให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวแตน ที่สร้างทั้งคุณค่า มูลค่า เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชน

ส่วนผสม
1.ข้าวเหนียว 4 กก.
2.น้ำแตงโม 1 ลูก ปั่นเอาแต่น้ำกลองเมล็ดออก
3.น้ำตาลทราย 7 ขีด (เพิ่มหรือลดตามต้องการ)
4.เกลือ 1 ถุงเล็ก
5.งาดำหรืองาข้าว
6.น้ำมันพืช
**หมายเหตุ ส่วนผสมสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม

วิธีทำ
1.นำข้าวเหนียวแช่น้ำ 1 คืน
2.นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก ใช้ไม้พายคนข้าวเพื่อระบายความร้อนและไอน้ำ
3.เอาน้ำมาพรมเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดกัน พักให้ข้าวเหนียวเย็นก่อน
4.จากนั้นนำน้ำแตงโม,น้ำตาลทราย,เกลือ และงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ
5.คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรมอีกครั้ง จนข้าวเหนียวไม่ติดกัน
6.เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้ว นำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม ให้สวยงาม
7.นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 วัน
8.นำมาทอดในน้ำมันพืชที่ร้อนแล้วเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวอมน้ำมัน ใช้ไฟระดับกลาง
9.หมั่นพลิกข้าวเหนียว พอให้สีเหลืองสวยแล้วให้ตักใส่กระดาษซับน้ำมัน
10.พักให้เย็น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

ในการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลยายแย้มวัฒนาที่ร่วมเข้าอบรม และขอขอบคุณคณะอาจารย์และวิทยากรในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าถือว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับใจเป็นอย่างมาก หวังว่าการได้รับความรู้ในการอบรมในครั้งนี้จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู