โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

        “ขนมข้าวแต๋น”   ประวัติความเป็นมา เมื่อเอ่ยถึงขนมไทยในสมัยก่อน น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักขนม  ”ขนมนางเล็ด” เป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียวราดด้วยน้ำตาลคนไทยในอดีต แต่ในปัจจุบันขนมนางเล็ดได้มีการพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ ทั้งรูปร่าง กลิ่น สี รสชาติ เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด โดยใช้น้ำแตงโมผสมกับข้าวเหนียว โดยทำให้แผ่นเล็กลง ไม่มีขอบ เป็นแผ่นแบนๆ และตั้งชื่อให้ใหม่ ชื่อ  “ขนมข้าวแต๋น” ขนมไทยมีความสำคัญ ต่อประเพณี หรือเทศกาลต่างๆของคนไทยมาก แต่ทุกวันนี้ขนมไทยจะทำตลอดทั้งปี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ จึงนับได้ว่าขนมไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนมาก เพราะสามารถผลิตขายได้ตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอีกด้วย

          เนื่องด้วย ตำบลตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาไฟล้อมรอบในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 1.ภูเขาไฟพนมรุ้ง อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2.ภูเขาไฟอังคาร อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3.ภูเขาไฟไปรบัด อยู่ในเขตอำเภอประโคนชัย 4.ภูเขาไฟหลุบ อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5.ภูเขไฟกระโดง อยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 6.ภูเขาไฟเขาคอก อยู่ในอำเภอประโคนชัย จึงทำให้มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ตำบลยายแย้มประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ผลผลิตข้าวที่ได้จะอุดมไปด้วยสารอาหารจากแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ เช่นข้าวเหนียวภูไปรบัด มีเอกลักษณ์ หอม นุ่ม ซึ่งเราจะนำมาแปรรูปเป็นข้าวแต๋นภูไปรบัด ข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนการทำงานการจัดกิจกรรม U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา เพื่อการดำเนินงานกับกิจกรรมการแปรรูปข้าวเหนียวภูไปรบัด เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน สร้างทั้งคุณค่า มูลค่าเพิ่ม เพิ่มความสามัคคี ความเข้มแข็งของคนในชุมชน และเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของชุมชน โดยมี คุณป้าหอม ชุมรัมย์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เข้าร่วม ดังนี้ 1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2.ผู้รับจ้างงานและผู้นำชุมชน 3.กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มประชาชนที่สนใจ จำนวน 30 คน

          สูตรการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม จากคุณป้าหอม ชุมรัมย์

 ส่วนผสม

1.ข้าวเหนียวภูไปรบัด 4 กก.

2.น้ำแตงโม 1 ลูก ปั่นเอาแต่น้ำกลองเมล็ดออก

3.น้ำตาลทราย 7 ขีด (เพิ่มหรือลดตามต้องการ)

4.เกลือ 1 ถุงเล็ก

5.งาดำหรืองาขาว

6.น้ำมันพืช

วิธีทำ

1.นำข้าวเหนียวแช่น้ำ1คืน

2.นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก

3.พักให้ข้าวเหนียวเย็นก่อน

4.จากนั้นนำน้ำแตงโต,น้ำตาลทราย,เกลือและงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ

5.คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรม จนข้าวเหนียวติดกัน

6.เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้ว นำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ เช่น รูปทรงกลม สี่เหลี่ยม ให้สวยงาม

7.นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 วัน

8.นำมาทอดในน้ำมันพืชที่เดือด ใช้ไฟกลาง

 9.พักให้เย็น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ลงมือทำข้าวแตนด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ ส่วนผสม ระยะการตากแห้ง และการทอดที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างอาชีพในชุมชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น  อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกด้วย เราจะพยายามทำให้ข้าวแต๋นของตำบลยายแย้มประสบผลสำเร็จให้ได้ โดยต้องพัฒนาการผลิต จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของรสชาติให้มีมาตราฐาน และให้สามารถอยู่ได้นานที่สุด คุณภาพของวัสดุที่ใช้  ความสะอาด  การบรรจุหีบห่อ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา เพื่อให้สามารถอยู่ได้นาน ในสภาพเดิม  คือ  มีความกรอบ ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่นอับ  และควรมีฉลากบ่งชี้ วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ และให้มีใบรับรองจาก อ.ย. เพื่อให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เป็นอาหารที่ถูกต้องสะอาด ถูกหลังอนามัย เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของดี ของเด่น และยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพ่อแม่พี่น้องตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ขอขอบพระคุณ : คณบดีคณะครุศาสตร์ (อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์) ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์

ขอขอบพระคุณ : ป้าหอม ชุมรัมย์ ที่ได้แบ่งปันความรู้และทักษะในการทำข้าวแต๋น

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเราชาว U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา จะสร้างยายแย้มให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู