1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 กิจกรรมอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์และการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 กิจกรรมอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์และการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 กิจกรรมอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์และการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจัดอบรมซึ่งมีการจัดอบรมทั้งหมดสองครั้ง โดยในครั้งแรกจัดอบรมในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จะเป็นการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และครั้งที่สองในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 จะเป็นการอบรมการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ โดยการจัดอบรมทั้งสองครั้งนี้มีผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร คณะอาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และเนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ทางทีมงานจึงได้แบ่งออกเป็นสามทีมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่การะจายของไวรัสโควิค-19 ซึ่งการจัดอบรมจะเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสด

โดยการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการทำให้พริกแกงสามารถเก็บได้นานขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยืดอายุของพริกแกง ส่วนการอบรมการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ตั้งและอาคารผลิตว่าควรจะมีลักษณะเป็นเช่นไร

สรุปการจัดอบรมออนไลน์ทั้งสองครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมอบรมเป็นอย่างดีแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสดอยู่บางเล็กน้อยแต่การอบรมก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู