ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม
จัดโครงการอบรมการทำข้าวแต๋นโดยใช้ข้าวเหนียวภูเขาไฟไปรบัดซึ่งเป็นข้าวเหนียวของตำบลยายแย้มวัฒนา สถานที่จัดอบรม คือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ตำบลยายแย้มวัฒนา ก่อนเข้ารับการอบรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19


        การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก กำนัน มาเป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากคณะบดีคณะครุศาสตร์อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณป้าหอม เป็นผู้ที่ผลิตสินค้า O-TOP ระดับ 5 ดาว มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่เข้ารับการอบรม

 • วิธีทำข้าวแต๋น
  ส่วนผสม
  1.ข้าวเหนียว 4 กก.
  2.น้ำแตงโม 1 ลูก ปั่นเอาแต่น้ำกลองเมล็ดออก
  3.น้ำตาลทราย 7 ขีด (เพิ่มหรือลดตามต้องการ)
  4.เกลือ 1 ถุงเล็ก
  5.งาดำหรืองาข้าว
  6.น้ำมันพืช
  **หมายเหตุ ส่วนผสมสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม

 • วิธีทำ
  1.นำข้าวเหนียวแช่น้ำ 1 คืน
  2.นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก ใช้ไม้พายคนข้าวเพื่อระบายความร้อนและไอน้ำ
  3.เอาน้ำมาพรมเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดกัน พักให้ข้าวเหนียวเย็นก่อน
  4.จากนั้นนำน้ำแตงโม,น้ำตาลทราย,เกลือ และงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ
  5.คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรมอีกครั้ง จนข้าวเหนียวไม่ติดกัน
  6.เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้ว นำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม ให้สวยงาม
  7.นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 วัน
  8.นำมาทอดในน้ำมันพืชที่ร้อนแล้วเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวอมน้ำมัน ใช้ไฟระดับกลาง
  9.หมั่นพลิกข้าวเหนียว พอให้สีเหลืองสวยแล้วให้ตักใส่กระดาษซับน้ำมัน
  10.พักให้เย็น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

        การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบภายในตำบล และก่อให้เกิดการร่วมกลุ่มของชาวบ้านในตำบลร่วมกันทำข้าวแต๋น เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง  มีการรวมกลุ่มกันทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ
1.ทุ่งทิพย์ข้าวแต๋น หมู่ 10
2.ข้าวแต๋นยิ้มแย้ม หมู่ 15
3.ข้าวแต๋นภูอัคนีไปรบัด หมู่ 11
4.ข้าวแต๋นวัฒนา หมู่ 1
5.โนนเจริญข้าวแต๋น หมู่ 5

ช่องทางการจัดจำหน่ายคือ วางจำหน่ายตามหน้าร้านขายของชำทั่วไป และอีกช่องทางหนึ่งคือการขายของออนไลน์ผ่านแอป เช่น Line Facebook สร้างเพจของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาแล้วจำหน่ายผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค หรือจำหน่ายผ่านไลน์และเฟสบุ๊คของตัวเอง

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดิโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วิดีโอของตำบลเดือนสิงหาคม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู