โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

       ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ โดย Google Meet ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน เกี่ยวกับแผนการทำงานการจัดกิจกรรม U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับกิจกรรมการแปรรูปข้าวเหนียวภูไปรบัดเป็นข้าวแตนภูไปรบัด วิทยากร โดย คุณป้าหอม ชุมรัมย์ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เข้าร่วม ดังนี้ 1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2.ผู้รับจ้างงานและผู้นำชุมชน 3.กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มประชาชนที่สนใจ จำนวน 30 คน

          กิจกรรมแปรรูปข้าวเหนียวภูไปรบัดเป็นข้าวแตนภูไปรบัด ตลอดระยะเวลา 2 วันของเราในสัปดาห์นี้ พวกเราได้ดึงศักยภาพของปราชญ์ชุมชนรอบข้าง มาใช้ในการพัฒนาวัตถุดิบในชุมชนของเรา นั่นก็คือข้าวเหนียวภูไปรบัด ที่ปลูกจากดินภูเขาไฟภูไปรบัด และภูเขาไฟพนมรุ้ง ทำให้ข้าวเหนียวของตำบลยายแย้มวัฒนา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความหอม นุ่ม ซึ่งข้าวเหนียวเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศ และเป็นอาหารหลักของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นอกจากการบริโภคโดยตรงแล้วยังมีการนำข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยว พวกเราทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนาจึงร่วมกันจัดกิจกรรมให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวแตน ที่สร้างทั้งคุณค่า มูลค่า เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชน

          สูตรการทำข้าวแตนน้ำแตงโม จากคุณป้าหอม ชุมรัมย์

ส่วนผสม

1.ข้าวเหนียวภูไปรบัด 4 กิโลกรัม

2.น้ำแตงโม 1 ลูก ปั่นเอาแต่น้ำกรองเมล็ดออก

3.น้ำตาลทราย 7 ขีด (เพิ่มหรือลดตามต้องการ)

4.เกลือ 1 ถุงเล็ก

5.งาดำหรืองาขาว

6.น้ำมันพืช

วิธีทำ

1.นำข้าวเหนียวแช่น้ำ1คืน

2.นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก

3.พักให้ข้าวเหนียวเย็นก่อน

4.จากนั้นนำน้ำแตงโต,น้ำตาลทราย,เกลือและงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ

5.คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้เติมน้ำสะอาดจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน

6.เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้ว นำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ เช่น รูปทรงกลม สี่เหลี่ยม ให้สวยงาม

7.นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 วัน

8. นำมาทอดในน้ำมันพืช ใช้ไฟกลาง

9.พักให้เย็น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ สนุก และตื่นเต้น จากการได้ลงมือทำข้าวแตนด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการนึ่งข้าว และได้รับประทานข้าวแตนที่ทดลองทำร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดปรับปรุงและดัดแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การเปลี่ยนจากการใช้น้ำแตงโมมาใช้น้ำสตอเบอรี่ น้ำมัลเบอร์รี เป็นต้นเพื่อให้มีความน่าทานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกด้วย และทั้งหมดทั้งมวลนี้ เราได้เห็นถึงศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมงาน U2Tทุกคนที่สามารถแบ่งหน้าที่ในการทำงานได้ตามระยะเวลาที่พวกเรามีอย่างจำกัด และต่อจากนี้ไป พวกเราก็จะเปรียบเสมือนพี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมทีมของทั้ง 5 ทีม จาก 5 หมู่บ้าน ที่ประกอบไปด้วยชาวบ้านในชุมชนของเราที่ต้องการสร้างอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อหารายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และสมาชิกกลุ่มในทีม รวมทั้งสร้างรายได้โดยรวมให้กับตำบลยายแย้มวัฒนาอีกด้วย เราจะพยายามทำให้ข้าวแต๋นของแต่ละทีมประสบผลสำเร็จให้ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ขอขอบพระคุณ : คณบดีคณะครุศาสตร์ (อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์) ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์

ขอขอบพระคุณ : ป้าหอม ที่ได้แบ่งปันความรู้และทักษะในการทำข้าวแต๋นให้กับพวกเรา

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเรา U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา เราจะทำงานทุกงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ ให้ได้งานที่มีคุณภาพตามศักยภาพที่มี 

ขอบพระคุณค่ะ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู