ข้าพเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

          ข้าพเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประเภทประชาชนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านหนองเรือ ม.6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประจำเดือนสิงหาคม 2564 ในระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม  2564 จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนี้พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว เลี้ยงโค กระบือ สุกร ร้อยละ 60% ค้าขาย ร้อยละ 20%  และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30%

          ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในหัวข้อ ร้านอาหารในท้องถิ่นพบว่าใน ม.6 มีร้านอาหารอยู่ 2 ร้านแรก คือร้านส้มตำแม่จ๋า ขายอาหารตามสั่ง ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว ต้ม ยำ และอื่นๆอีกหลายเมนู ราคาเบาๆ เป็นกันเองเริ่มต้นที่ 40 บาท ตั้งอยู่ริมถนนสาย บุรีรัมย์- พุทไธสง ขาเข้า เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น. ร้านที่สอง ร้านเรือนไม้ ขายอาหารประเภทเนื้อย่าง หมูย่าง จิ้มจุ่ม ตั้งอยู่สายบุรีรัมย์-พุทไธสง ขาเข้า เปิดบริการ เวลา 11.00-21.00 น. ที่นี่มีน้ำจิ้มรสเด็ดทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดแต่เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร้านอาหารทั้งสองจึงไม่มีการให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านแต่มีบริการให้ซื้กลับบ้านและบริการส่งถึงบ้าน

           ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่นและสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นพบว่าคนในท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 60% ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ปลูกอ้อย เลี้ยงโค-กระบือ สุกร

          ต่อมาในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564  ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่อง ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดอันเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ได้ระบาดอย่างรุนแรงในครั้งนี้ทำให้คนในชุมชนที่เดินทางไปทำงานโรงงานต่างจังหวัดต่างตกงานและวิตกกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้เดินทางกลับเข้ามาในชุมชนคืนในเดือนสิงหาคมมีคนเข้ามา 3 คน

1.นางสาว วารุณี เป็นเครือเดินทางมาจากจังหวัด ชลบุรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ตั้งครรภ์ 4 เดือน ผลตรวจเป็นลบกักตัวอยู่บ้านตนเอง 14 วัน

2.นางสาว สุการัตน์ ปัสสาตา เดินทางมาจากกรุงเทพ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้ไปกกับตัวที่ศูนย์กักตัวต.ถลุงเหล็ก ผลตรวจเป็นลบ

3.นางสาว สุพัตรา ตรีวิเศษ เป็นนักศึกษาเดินทางกลับมาจากจังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 บ้านมาเพื่อรอการฉีดวัคซีนกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ผลตรวจเป็นลบ

 

อื่นๆ

เมนู