ข้าพเจ้านางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                             -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม                                                                      ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงสำรวจน้ำตกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกอ่าง ซึ้งทางไปน้ำตกค่อนข้างเดินทางลำบากเนื่องจากทางไปน้ำตกนั้นมีหินเยอะเพราะน้ำตกอยู่บนเขาจึงทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่พอได้เดินทางไปถึงน้ำตกนั้นก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยธรรมชาติ มีผลไม้และผักป่าต่างๆ เช่น ผลไม้ป่าก็จะมี หมากเบน(ตะขบป่า)เป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลรสชาติของ หมากเบน(ตะขบป่า)ถ้าใครได้ลิ้มลองแล้วต้องติดใจทุกคน และยังมีผักป่าที่ออกตามฤดูกาลก็จะมีหน่อโจดที่ชาวบ้านนิยมกินกันเป็นส่วนมาก เรื่องรสชาติของหน่อโจดนั้นก็จะมีรสชาติเหมือนหน่อไม้ทั่วไป สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนู เช่น แกงหน่อโจด ห่อหมกหนอโจดใส่หมูสามชั้น และอีกมากมาย ในการเดินไปน้ำตกครั้งนี้ยังได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในการนำวัวขึ้นมาเลี้ยงบนเขาซึ้งทำให้เห็นในความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้และยังมีแหล่งน้ำให้วัวได้กินอีกด้วย

หลังจากข้าพเจ้าได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเสร็จแล้วจึงได้ลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ข้าพเจ้าได้ลงสอบถามข้อมูลต่างๆกับประธาน อสม.ตามหมู่ต่างๆเนื่องจากสถานที่กักตัวห้ามคนนอกเข้าเพราะมีความเสี่ยงสูง จึงได้สอบถามข้อมูลต่างๆกับอสม. หลังจากได้สอบถามข้อมูลจากประธาน อสม. ตามหมู่ต่างๆซึ่งก็พบว่ามีผู้คนกลับมารักษาตัวในบ้านเกิดของตัวเองเป็นบางส่วน และส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด

– อุปสรรคในการทำงาน                                                                                                           1.การเดินทางค่อนข้างลำบากหินเยอะ 2.เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังระบาดในประเทศไทยจึงทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลมากเท่าไหร่

อื่นๆ

เมนู