1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED18-2 ทดลองทำกระดาษสามัลเบอร์รี่กับขนมสาหร่ายมัลเบอร์รี่

ED18-2 ทดลองทำกระดาษสามัลเบอร์รี่กับขนมสาหร่ายมัลเบอร์รี่

คณะครุศาสตร์ ED18-2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
บทความประจำ เดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้า นางสาว สุธิตา สุพันธ์
ประเภท ประชาชน ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์

หลังสูตร ED18-2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลเย้ยปราสาท ในการทำงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นการทำงานในเดือนที่สอง ข้าพเจ้ากลุ่มบัณฑิตและประชาชน ได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์กระดาษสากับสาหร่ายมัลเบอร์รี่ และลงพื้นที่ทำแบบสำรวจของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลเย้ยปราสาท

วันที่ 1 กันยายน 2565
ข้าพเจ้ากลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชน ได้ทดลองทำกระดาษสามัลเบอร์รี่กับขนมสาหร่ายมัลเบอร์รี่
ผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รี่
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องสับ
2. เปลือกและลำต้นของต้นหม่อน
3. น้ำเปล่า
4. แผ่นรองสำหรับทำกระดาษ
5. โซดาไฟ                             
6. กาว                                       
7. ดอกไม้สำหรับตกเเต่ง
8. หม้อต้มน้ำ                                    

ขั้นตอนเเละวิธีการ                                                     

1.นำเปลือกเเละต้นหม่อนใส่ลงไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียด         
2. นำเปลือกเเละต้นหม่อนที่ปั่นเเล้วมาต้มด้วยโซดาไฟ ประมาน2-3 ชั่วโมง จากนั้น นำไปเทใส่พิมพ์สำหรับทำกระดาษกรองกระดาษให้เนื้อเรียบเนียน ตกเเต่งให้สวยงาม                               
3. นำไปตากเเดดรอจนแห้ง เเล้วลอกออกถือว่าเสร็จสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายมัลเบอรี่
วัสดุและอุปกรณ์                                                           
1. ใบหม่อน (นำก้านใบออกแล้ว) 150 กรัม
 2. น้ำ(ส่วนที่1)  100 มิลลิลิตร
 3. แป้งมันสำปะหลัง 15 กรัม
4. แป้งข้าวเหนียว 5กรัม
5. แป้งสาลีอเนกประสงค์ 10 กรัม
6.น้ำ (ส่วนที่ 2 ) 100 มิลลิลิตร
7. น้ำมันสำหรับทอด
8. เครื่องปั่น
9. กระทะ
10. ถุงร้อน

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. นำใบหม่อนไปล้างน้ำให้สะอาด และเอาก้านใบออก
2. นำใบหม่อนลวกน้ำร้อน 3 นาที และนำมาทำให้เย็นทันทีโดยแช่น้ำเย็น
3. นำใบหม่อนที่เอาก้านใบออกแล้วมาปั่นกับน้ำส่วนที่ 1 โดยปั่นทีละน้อยให้เข้ากันจนกว่าจะละเอียดดี และเทใส่ภาชนะพักไว้
นำแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเหนียว แป้งสาลีอเนกประสงค์ เทลงภาชนะ และนำน้ำส่วนที่ 2 มาใส่ คนจนกว่าแป้งจะเข้ากันดี
4. นำใบหม่อนที่ปั่นละเอียดแล้วกับแป้งที่ผสมไว้แล้วมาใส่ลงหม้อและนำไปตั้งไฟโดยคนไปเรื่อยๆ จนกว่าแป้งจะสุก
พอแป้งสุกพักไว้ให้เย็น แล้วนำถุงร้อนมารองถาด เทใบหม่อนที่ผสมแป้งลงถาด และนำถุงร้อนมาวางบนใบหม่อนอีกทีหนึ่งแล้วเกลี่ยใบหม่อนให้เสมอกันโดยเกลี่ยให้มีความหนาพอดี และไม่บางจนเกินไป ค่อยๆดึงถุงร้อนบนใบหม่อนออก และนำไปตากเเดด 4-6 ชั่วโมง หรือจนกว่าใบหม่อนจะแห้ง
5.พอใบหม่อนแห้งแล้วนำออกมาพักให้เย็น แล้วดึงถุงที่รองข้างล่างออก และตัดใบหม่อนเป็นชิ้นเตรียมไว้ นำกระทะใส่น้ำมันตั้งไว้ให้ร้อนจัด แล้วนำใบหม่อนที่ตัดไว้ลงไปทอด โดยใช้ที่คีบคีบใบหม่อนลงไปจุ่มในน้ำมัน 3 วินาที แล้วนำขึ้นมาพักไว้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ประชุมแบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูล TCD
โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ5 คน 1 กลุ่มเก็บข้อมูลกลุ่มละ 5 หมู่บ้าน
แบบสำรวจที่ต้องทำ
1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2 แหล่งท่องเที่ยว
3 ที่พักและโรงแรม
4 ร้านอาหารมนท้องถิ่น
5 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6 เกษตรกรในท้องถิ่น
7 พืชในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่น
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 แหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าพบท่านนายกทวีศักดิ์ ปรูกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เย้ยประสาท เพื่อเชิญ เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาหร่ายมัลเบอร์รี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสา ตําบลเย้ยปราสาท อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านขามน้อย ตําบลเย้ยปราสาท อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานทั้งบัณฑิตและประชาชน ได้ช่วยกันทดลองทำกระดาษสามัลเบอร์รี่และสาหร่ายมันเบอรี่จนประสบผลสำเร็จ

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู