ข้าพเจ้า นางสาววรรณิภา รบศึก ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน
จัดโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอตำบลยายแย้มวัฒนา โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์สิ่งทอมาให้ความรู้กับชาวบ้าน ในการเลือกผ้าที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ การทำให้ผ้าเรียบโดยการรีดกับกระดาษกาว การวัดขนาดผ้า ตัดส่วนที่เกินออกก่อนเอาไปเย็บ สอนการใช้เครื่องเย็บจักรในการเย็บผ้า ระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วัน

การอบรมในวันแรกเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วัดขนาดผ้าที่จะใช้ทำแมส ใช้ดินสอร่างเป็นรูป
2. ตัดผ้าให้เป็นรูปแมส
3. นำมาเย็บโดยจะเย็บประมาณ 3 ชั้น
4. ตรงจมูกจะใส่เป็นลวดเหล็ก เพื่อให้สามารถล็อดกับจมูกได้
5. เย็บที่คล้องสาย เมื่อเสร็จแล้วก็นำสายมาคล้อง

การอบรมในวันที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการตัดเย็บ

1. ตัดผ้าฝ้ายสำหรับด้านนอกและด้านในกระเป๋าโดยให้ทั้งสองชิ้นมีความยาว 18 x 14 นิ้ว จากนั้นตัดหูกระเป๋าผ้าฝ้ายเป็นสองชิ้นให้มีความยาวชิ้นละ 21 นิ้ว

2. ตัดมุมด้านล่างของผ้าทั้งสองชิ้นออก 2 x 2 นิ้วเพื่อเตรียมเย็บก้นกระเป๋า โดยตัดทั้งมุมซ้ายและขวา

3. กลับด้านในของผ้าออกมา วางผ้าอัดกาว จากนั้นตัดให้พอดีกับผ้าสำหรับตัวกระเป๋า เย็บผ้าอัดกาวเข้ากับผ้าฝ้ายโดยเว้นขอบประมาณครึ่งนิ้ว

4. เย็บก้นกระเป๋าโดยพับกันกระเป๋าให้แบนแล้วใช้หมุดช่วยตรึงส่วนก้นกระเป๋าไว้ จากนั้นเย็บผ้าฝ้ายทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน

5. เย็บริมกระเป๋าโดยจับขอบผ้าทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันและทำการเย็บ เก็บรายละเอียดขอบกระเป๋าให้เรียบร้อย ส่วนสุดท้ายคือการเก็บขอบปากกระเป๋า โดยพับขอบผ้าลงครึ่งนิ้วแล้วเย็บริมให้เรียบร้อย

6. เย็บหูกระเป๋าเข้ากับกระเป๋าผ้าของเรา จากนั้นกลับเอาด้านนอกออกมาก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู