โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาลัย 1ตำบล สู่เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ    ข้าพเจ้านางสาววรรณิภา รบศึก ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(University tambon) ได้ประสานงานและติดต่อให้ประชาชนมาร่วมอบรมเกี่ยวกับอาชีพนั้นทางทีมงานได้จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม มาให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนได้นำความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้องนำกลับไปผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนต่อไป โดยข้าวแต๋นน้ำแตงโมที่ประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาได้ผลิตนั้นเป็นเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกในดินภูเขาไฟทำให้มีคุณภาพและประโยชน์มากกว่าข้าวจากที่อื่น

ส่วนผสม
1.ข้าวเหนียว 4 กก.
2.น้ำแตงโม 1 ลูก ปั่นเอาแต่น้ำกลองเมล็ดออก
3.น้ำตาลทราย 7 ขีด (เพิ่มหรือลดตามต้องการ)
4.เกลือ 1 ถุงเล็ก
5.งาดำหรืองาข้าว
6.น้ำมันพืช
**หมายเหตุ ส่วนผสมสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม

วิธีทำ
1.นำข้าวเหนียวแช่น้ำ 1 คืน
2.นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก ใช้ไม้พายคนข้าวเพื่อระบายความร้อนและไอน้ำ
3.เอาน้ำมาพรมเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดกัน พักให้ข้าวเหนียวเย็นก่อน
4.จากนั้นนำน้ำแตงโม,น้ำตาลทราย,เกลือ และงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ
5.คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรมอีกครั้ง จนข้าวเหนียวไม่ติดกัน
6.เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้ว นำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม ให้สวยงาม
7.นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 วัน
8.นำมาทอดในน้ำมันพืชที่ร้อนแล้วเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวอมน้ำมัน ใช้ไฟระดับกลาง
9.หมั่นพลิกข้าวเหนียว พอให้สีเหลืองสวยแล้วให้ตักใส่กระดาษซับน้ำมัน
10.พักให้เย็น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

จากการร่วมมือร่วมใจกันของทีมงาน (University to Tambon)และประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาวัฒนาทำให้ตอนนี้ประชาชนมีอาชีพเสริมในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำแตงโมทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน(University to Tambon) อาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกคนที่ได้ให้คำปรึกษาและได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณค่ะ 

อื่นๆ

เมนู