ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน
จัดโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอตำบลยายแย้มวัฒนา โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์สิ่งทอมาให้ความรู้กับชาวบ้าน ในการเลือกผ้าที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ การทำให้ผ้าเรียบโดยการรีดกับกระดาษกาว การวัดขนาดผ้า ตัดส่วนที่เกินออกก่อนเอาไปเย็บ สอนการใช้เครื่องเย็บจักรในการเย็บผ้า ระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วัน

                   

        การอบรมในวันแรกเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วัดขนาดผ้าที่จะใช้ทำแมส ใช้ดินสอร่างเป็นรูป
2. ตัดผ้าให้เป็นรูปแมส
3. นำมาเย็บโดยจะเย็บประมาณ 3 ชั้น
4. ตรงจมูกจะใส่เป็นลวดเหล็ก เพื่อให้สามารถล็อดกับจมูกได้
5. เย็บที่คล้องสาย เมื่อเสร็จแล้วก็นำสายมาคล้อง 

     

        การอบรมในวันที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกผ้าที่เป็นผ้าภูอัคนีหรือผ้าไหม (ถ้าเป็นผ้าใยสังเคราะห์จะไม่ค่อยติดกับกระดาษกาว)

                                              
2. นำมาวางทับบนกระดาษกาว ใช้เตารีดรีดผ้า ความร้อนจากเตารีดจะทำให้กระดาษกาวติดกับผ้า


3. นำมาวัดขนาดความกว้าง ความยาวตามที่ต้องการ ตัดส่วนที่เกินออก

           
4. ใช้เครื่องจักรเย็บผ้า เย็บเป็นกระเป๋าตามที่ต้อง  

               

        ทางคณะปฏิบัติงานได้ร่วมกันช่วยออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของตำบลยายแย้มวัฒนา เพื่อที่จะสื่อถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ และส่งออกจำหน่ายตามที่ต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตำบลเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น

        คณะปฏิบัติงานได้ร่วมกันไลฟ์สดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบล เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง และเหมาะกับสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่เราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวก แล้วเรายังมีการส่งสินค้าให้ถึงที่บ้านด้วย(ระยะทางไม่ไกลมาก)

           

        ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

     

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดิโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วิดีโอของตำบลเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู