โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

     ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกันยายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา วิทยากร โดย อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เข้าร่วม ดังนี้ 1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2.ผู้รับจ้างงานและผู้นำชุมชน 3.กลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม และกลุ่มประชาชนที่สนใจ จำนวน 30 คน

     การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา จากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรรูป รวมถึงเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ มาทำหน้ากากผ้า กระเป๋า ยางรัดผมเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ต่าง ๆ ซึ่งจากความหลากหลายทางชีวภาพของตำบลยายแย้มวัฒนา ทำให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายยายแย้ม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้จัดให้มีการอบรม โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าฝ้ายชุมชนยายแย้มวัฒนา  

      ผ้าฝ้าย เป็นผ้าที่ใช้กันมากที่สุดในบรรดาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เหมาะสมสำหรับการสวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อนในฤดูร้อน หรือสามารถสวมใส่ได้ทุกวันกับประเทศที่ภูมิอากาศร้อนชื้นทั้งปี เพราะในเนื้อเส้นใยฝ้ายนั้นสามารถซึมซับเหงือและระบายออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

      คุณสมบัติของผ้าฝ้าย ข้อดีและข้อเสียโดยรวมของผ้าฝ้ายต่างๆมีดังนี้

1.สวมใส่สบาย เพราะดูดความชื้นและระบายความร้อนออกได้ดี 

2.มีความทนทาน 

3.ทนต่อความร้อน

4.เนื้อผ้าฝ้ายยับง่าย คงรูปทรงได้ยาก 

       ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม หลังจากได้รับการจัดอบรมจากกิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผ้าฝ้ายยายแย้ม โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มได้แก่ ผู้ที่ทอผ้าฝ้าย ผู้ที่มีความถนัดทางด้านการตัดเย็บผ้า มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ได้แก่ 

1.การทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันการระบาดของโรคCovid -19 ข้อดีของหน้ากากผ้า คือ

-นำไปซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

-ประหยัดค่าใช้จ่าย

-กรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ได้

-ลดการปนเปื้อนจาถ้าไม่เพิ่มปริมาณ

-ไม่เพิ่มปริมาณขยะ

-ลดการขาดแคลนของหน้ากากอนามัย

2.การผลิตกระเป๋าที่มีสีสันสวยงาม และมีลักษณะรูปทรงตามความต้องการของลูกค้า

3.การผลิตยางรัดผมจากผ้าฝ้าย

4.การผลิตกล่องผ้าใส่ทิชชู่

6.การผลิตถุงผ้าใส่แก้วน้ำ

ขอขอบพระคุณ : คณบดีคณะครุศาสตร์ (อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์) ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ วิทยกรที่มาให้ความรู้กับพวกเรา

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเรา U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา เราจะทำงานทุกงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ ให้ได้งานที่มีคุณภาพตามศักยภาพที่มี

ขอบพระคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู