ข้าพเจ้า นางสาวสุฑามาศ ศิรินัย ประเภท นักศึกษา

ข้าพเจ้าได้สำรวจวิถีชีวิตชาวบ้านตำบลถาวรในเดือนกันยายน พบว่า ในช่วงเดือนนี้ ชาวบ้านตำบลถาวรได้มีการออกไปดูนาข้าว ได้มีการซื้อปุ๋ยมาใสนาข้าว ดูแลเรื่องวัชพืชที่เป็น

อันตรายต่อต้นข้าว เดินสำรวจท้องที่ ท้องนาของตัวเอง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพเกษตรกรที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาเรื่อยๆ ช่วงประมาณต้นเดือนจนถึงตอนนี้ได้มีฝนตกลงมาเรื่อยๆ

ทำให้มีเห็ดออกตามธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการทำนาหรือการทำงานก็จะออกไปหาเก็บเห็ดตามภูเขา ตามป่า ที่อยู่บริเวณรอบๆ หมู่บ้าน โดยเห็ดที่เก็บได้จะเป็นเห็ดระโงก

เห็ดแดง เห็ดก่อแดง ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีเห็ดผึ้งขมด้วย  โดยชาวบ้านบางส่วนได้เก็บเห็ดและได้นำเห็ดออกมาขาย บางส่วนเก็บเห็ดเพื่อที่จะเอาไปฝากลูกฝากหลานที่ต่างจังหวัด

โดยเห็ดที่ได้สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น แกงเห็ด น้ำพริกเห็ด ทั้งยังนำเห็ดมานึ่งใส่กับปลากับผัก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

 

วิถีชีวิตชาวบ้านอีกอย่างหนึ่ง คืกการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ในครัวเรือน จะเห็นได้ว่ารอบๆบริเวณตีนเขา จะมีชาวบ้านนำวัวออกมาหากินหญ้าบริเวณภูเขานั้น เพราะ ช่วงนี้เป็นช่วงทำนา

ไม่มีพื้นที่ที่จะปล่อยให้วัวกินหญ้าตามธรรมชาติ  ซึ่งบริเวณรอบๆนั้น มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้วัวกินได้

ลงพื้นที่่สำรวจในสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาด ทีมงานได้มีการประชุมและวางแผนป้องกันอย่างระมัดระวังในการลงสำรวจข้อมูล ได้มีการสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอยู่ตลอด จากการสอบถามเพิ่มเติม ทางตำบลถาวรได้มีการจัดสถานที่กักตัวสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนตำบลถาวรและ วัดสาลวนลามบ้านพุตาพวง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากคนในหมู่บ้าน และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดในชุมชนตำบลถาวร

 

 

 

อื่นๆ

เมนู