ข้าพเจ้า นาย วรายุทธ์ ทองดี ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการทำงานในเดือนกันยายน ได้ทำการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงเเละพืชผักในท้องถิ่นเพิ่มเติม ประชากรในตำบลถาวรส่วนมากนิยมเลี้ยง โค กระบือ เเพะ หมู เป็ดไก่ ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเจอปัญหาโรคระบาด ลัมปีสกิน ใน โค กระบือ ทำให้สัตว์เลี้ยงล้มตายไปจำนวนหนื่ง เเละที่รักษาหายก็มีเช่นกัน เเละช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ชาวบ้านเเจ้งว่าต้องเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้นเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนเเปลงบ่อยจะทำให้สัตว์เลี้ยงป่วยได้ง่าย พืชผักในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนิยมปลูก ผักกาด คะน้า ผักบุ้ง ผักชี และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลายชนิด พืชที่สร้างรายได้ในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีคือ ‘‘เห็ด’’ เมื่อมีฝนตก ทำให้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จะพากันมาเก็บเห็ดและของป่าบนภูเขาในเขตตำบลถาวร โดยมีรายได้เฉลี่ย 300-500บาทต่อวัน สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างดี

ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจข้อมูล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid 19 ซึ่งมี ผู้คนย้ายกลับมากักตัวที่บ้าน ส่วนตัว และได้รับการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค covid-19 สถานที่จากตัวของ ตำบลถาวร มี 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านถาวรและ วัดบ้านบุตาพวง ซึ่งผู้ที่กักตัวอยู่ที่โรงเรียนบ้านถาวรหลังจากกักตัวครบ 14 วัน ได้ตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบผู้ที่ติดเชื้อ จึงสามารถกลับไปพักที่บ้านได้ ทำให้เหลือศูนย์กักตัวเหลือยู่เพียงแห่งเดียว คือที่วัดบ้าน บุตตาพวง ด้านผู้นำและผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาค ได้นำอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือในสถานที่กักตัว เพื่อช่วยเหลือผุ้ทีเข้ารับการกักตัว พร้อมทั้งเฝ้าระวังตามมาตรการต่อไป

ในช่วงที่เกิดวิกฤต สถานการณ์โรคระบาด covid-19 พบว่า มี อาชีพในชุมชนเกิดขึ้น คือ การหาเก็บของเก่าขาย การแปรรูปขยะ การคัดแยกขยะ การนำประโยชน์จากขยะมาใช้ ให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้น ทำให้คนในชุมชน ที่มีการคัดแยกขยะ เกิดรายได้ ลดค่าใช้จ่าย คนที่ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ ก็เกิดกลุ่มอาชีพ เกิดรายได้ เพื่อใช้เป็นการส่งเสริมให้ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มอาชีพเสริม ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

เเละในวันที่ 10 กันยายน ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการเข้ารับการฉีดในครั้งนี้เป็นเข็มเเรก ได้มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันเดียวกันไม่ต่ำกว่า 800 คนเเละเข็มที่ 2 นัดรับการฉีดในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู